Statuss:
Īstenošanā

 

Kirgizstānas robežapsardzības iestāžu kapacitātes palielināšana dokumentu aizsardzības jomā

Saskaņā ar Valsts robežsardzes un Eiropas Savienības pārstāvniecības Kirgizstānas Republikā (Eiropas Komisijas vārdā) 2021. gada 1. aprīlī parakstīto Granta līgumu No. ACA/2020/420-247 „Robežu pārvaldība Centrālāzijā un Afganistānā – BOMCA 10” (Border Management in Central Asia and Afghanistan – BOMCA Phase 10) (turpmāk – Projekts), Latvijas Republikas Valsts robežsardze nodrošina Projekta vadību, kura pamatmērķis ir robežu drošības uzlabošana un tirdzniecības veicināšana, kā arī pierobežas iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu Nr.375 „Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās dalībvalsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 10. fāzē”, Valsts robežsardze ir noteikta par vadošo iestādi Projekta ieviešanā.

Ņemot vērā Projekta nosacījumus, Valsts robežsardze, kā vadošais partneris izveido Partneru Konsorciju Projekta veiksmīgai realizācijai. Pārrunu rezultātā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm tika izveidots Konsorcijs, kurā ietilpst Latvijas Republikas Valsts robežsardze, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde, Ungārijas Iekšlietu ministrija, Itālijas Imigrācijas un robežu dienests, Polijas Robežsardze, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī Starptautiskais centrs migrācijas politikas attīstībai (ICMPD). Projekta beneficiāru valstis ir Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna un Afganistāna.

BOMCA 10 projekta mērķu sasniegšanai ir izveidotas četras Komponentes un saskaņā ar Granta līgumu Projekta īstenošanā Latvijas Republikas Valsts robežsardzes vadībā ir iesaistītas šādas aģentūras:

  1. Robežkontroles iestāžu institucionālā attīstība – vadošā iestāde Latvijas Republikas Valsts robežsardze;
  2. Atklāšanas potenciāla uzlabošana – vadošā iestāde Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests;
  3. Tirdzniecības veicināšana – vadošā iestāde Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde; 
  4. Korupcijas apkarošana, migrantu/cilvēku tiesības un dzimumu līdztiesības – vadošā iestāde Starptautiskais centrs migrācijas politikas attīstībai (ICMPD).

Kopējais Projekta budžets 21 650 050 EUR

Projekta īstenošana sākās 2021.gada 1.aprīlī

BOMCA 10 mājaslapa:www.bomca-eu.org

Uzbekistānas tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana stratēģiskās riska analīzes jomā

Uzbekistānas tiesībaizsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana stratēģiskās riska analīzes jomā
Skatīt vairāk