Statuss:
Īstenošanā

No 2022. gada 5. līdz 8. decembrim Turkmenistānā, Ašhabadā, Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) organizēja nacionālo treneru apmācību semināru (ToT, pamatlīmenis) par dokumentu aizsardzības jautājumiem. Šis pasākums ir vērsts uz treneru, kā arī Valsts robežsardzes un Valsts migrācijas dienesta instruktoru, kuriem ir pieredze dokumentu pārbaudē, kvalifikācijas paaugstināšanu.

Pasākuma mērķis ir apmācīt instruktorus un pasniedzējus dokumentu autentifikācijas pārbaudes jomā un attīstīt viņu prasmes viltotu dokumentu identificēšanā.

Apmācību laikā tika nodrošinātas uz Eiropas Savienības pieredzes bāzes izstrādātas apmācību programmas pamatapmācībai un padziļinātai apmācībai, kā arī sagatavots materiālu komplekts darbinieku tālākizglītībai. Veikto apmācību rezultātā tika izveidots reģionālais dokumentu ekspertu tīkls, kas sekmē informācijas apmaiņas procesu dokumentu drošības jomā. Turpmāk padziļinātā kursa dalībnieki tiks apmācīti viltotu ceļošanas dokumentu novēršanas jomā informācijas apmaiņai, izmantojot valsts kontaktpunktus.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv