Programmas mērķis:

Stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos

Programmas teritorija:

Latvija: Latgale kā pamatteritorija, Zemgale kā piekļaujošā teritorija;

Lietuvā: Utenas apriņķis un Viļņas apriņķis, Alītas apriņķis kā pamatteritorija, Panevēžas apriņķis un Kauņas apriņķis kā piekļaujošā teritorija

Baltkrievija: Grodņas apgabals un Vitebskas apgabals kā pamatteritorija, Minskas apgabals, Mogiļevas apgabals un Minska kā piekļaujošā teritorija.

Programmas tematiskie virzieni:

  • Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas
  • Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei: vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai; sabiedrības aktivitātes stiprināšana
  • Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana: pasākumi vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un pielāgošanai kultūras, izglītības un tūrisma veicināšanai; kopīgas iniciatīvas vēsturiskā mantojuma objektu attīstībai;
  • Robežas pārvaldības un drošības veicināšana

ES logo

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Valsts robežsardzes koledžā viesojās Lietuvas kolēģi
Skatīt vairāk