Programmas mērķis:

Stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos

Programmas teritorija:

Latvija: Latgale kā pamatteritorija, Zemgale kā piekļaujošā teritorija;

Lietuvā: Utenas apriņķis un Viļņas apriņķis, Alītas apriņķis kā pamatteritorija, Panevēžas apriņķis un Kauņas apriņķis kā piekļaujošā teritorija

Baltkrievija: Grodņas apgabals un Vitebskas apgabals kā pamatteritorija, Minskas apgabals, Mogiļevas apgabals un Minska kā piekļaujošā teritorija.

Programmas tematiskie virzieni:

  • Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību: pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām; nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas
  • Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei: vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai; sabiedrības aktivitātes stiprināšana
  • Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana: pasākumi vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un pielāgošanai kultūras, izglītības un tūrisma veicināšanai; kopīgas iniciatīvas vēsturiskā mantojuma objektu attīstībai;
  • Robežas pārvaldības un drošības veicināšana

Valsts robežsardzes koledžā viesojās Lietuvas kolēģi
Skatīt vairāk