Statuss:
Noslēdzies
LLB

attels

Š.g. 31.jūlijā Lietuvas Iekšlietu ministrija un Latvijas Valsts robežsardzes koledža, pamatojoties uz Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros realizējamo Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2007. - 2013.gadam, parakstīja granta līgumu par projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" realizāciju. Līdz ar to projekta realizācija tika uzsākta ar š.g. 1.augustu un kopumā ilgs līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Projekta partneris no Baltkrievijas puses ir Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komiteja. Projekta ietvaros paredzēti vairāki pasākumi, kas vērsti uz abu kaimiņvalstu - Latvijas un Baltkrievijas - robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību, kas lielā mērā veicinās drošības līmeņa paaugstināšanos pierobežas reģionu iedzīvotājiem un tūristiem, sniegs būtisku ieguldījumu transnacionālās noziedzības apkarošanā, kā arī kvalitatīvi cels abu valstu robežapsardzības iestāžu kinologu un dienesta suņu izmantošanas iespējas.

Projekta realizācijas gaitā ir plānots organizēt astoņus seminārus Baltkrievijas un Latvijā, kuros piedalīsies gan Latvijas, gan Baltkrievijas kinologi un eksperti. Tāpat tiks papildināta un modernizēta Latvijas Valsts robežsardzes koledžas un Baltkrievijas Robežapsardzības komitejas kinoloģijas dienestu materiāltehniskā bāze, iegādāti vairāki speciāli transporta līdzekļi, iegādāti jauni dienesta suņi un to apmācības inventārs, iegādāti mācību palīglīdzekļi, suņu sprosti. Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra teritorijā projekta realizācijas gaitā tiks uzbūvēta jauna ēka, kas paredzēta vaislas kucēm un jaundzimušajiem kucēniem pirmajos dzīves mēnešos.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

Š.g. septembra otrajā pusē, 17.-28.septembrī, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centra inspektori virsniekvietnieks G.Apīnis un virsniekvietniece L.Mihaļova atradās Baltkrievijas Republikā, Smorgoņā. Dienesta brauciena ietvaros VRK kinologi vadīja apmācību kursus (semināru) kaimiņvalsts Robežapsardzības dienesta pārstāvjiem.

Seminārs norisinājās Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komitejas Smorgoņas Kinoloģijas centrā. Tikšanās sākumā virsniekvietnieks G.Apīnis un virsniekvietniece L.Mihaļova prezentēja kursu dalībniekiem - 15 kinologiem no dažādām Baltkrievijas Robežapsardzības dienesta struktūrvienībām videomateriālus par Latvijas Valsts robežsardzes koledžas un VRK KD Kinoloģijas centra darbību, sniedza informāciju par situāciju LR Valsts robežsardzes kinoloģijas jomā. Semināra gaitā ar ārzemju kolēģiem tika izskatītas vairākas kinologu apmācībā nepieciešamās tēmas: ātro (līdz 1 stundai) pēdu meklēšana, uzrādīšana un dzīšana; pēdu (līdz 14 stundām) meklēšana, uzrādīšana un dzīšana; priekšmetu meklēšana un uzrādīšana; personu meklēšana dažādā apvidū un paklausības elementi dienesta suņiem. Teorētisko nodarbību laikā bija apspriestas jaunākās dienesta suņu apmācību metodes. Latvijas robežsargi vadīja praktiskās nodarbības, kur kaimiņvalsts kinologi ar saviem dienesta suņiem varēja iegūtas zināšanas nostiprināt praktiskajos vingrinājumos. Kursu dalībnieki arī dalījās pieredzē dienesta suņu apmācībā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 01.10.2012.

Š.g. oktobrī turpinājās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Finansējuma saņēmējs - Valsts robežsardzes koledža - izsludināja divus iepirkumus saskaņā ar projekta aprakstu.

Viens iepirkums saistīts ar piecu suņu iegādi, kas turpmāk tiks izmantoti Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā kā vaislas dzīvnieki. Iepirkuma laikā tika saņemts viens piedāvājums, kurā tika piedāvāts Vācu aitu suņa šķirnes kucēns. Pēc testēšanas kucēns tika atzīts par atbilstošu iepirkuma prasībām un šobrīd tiek formēti nepieciešamie dokumenti kucēna iegādei.

Otrs iepirkums saistīts ar 20 suņu sprostu iegādi. Suņu sprosti paredzēti dienesta suņu uzturēšanas apstākļu uzlabošanai Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā.

Paralēli tiek gatavota iepirkuma dokumentācija iepirkumam par Vaislas darba nodaļas būvniecību Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra teritorijā. Vaislas darba nodaļa būs paredzēta suņu dzemdību nodrošināšanai, kā arī kucēnu uzturēšanai dzīves pirmajos mēnešos. Iepirkumu organizē un veiks Iekšlietu ministrijas Nekustamo īpašumu aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas atbildīgajām amatpersonām.

Projekta partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības Komiteja - uzsākusi darbu pie projektā paredzēto iepirkumu organizēšanas Baltkrievijā. Paredzēts iegādāties 10 suņus, suņu apmācības inventāru un speciāli aprīkotus transporta līdzekļus.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 01.11.2012.

2012.gada decembrī turpinājās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Finansējuma saņēmējs - Valsts robežsardzes koledža - decembrī izsludināja vienu iepirkumu saskaņā ar projekta aprakstu. Iepirkums saistīts ar 20 suņu sprostu iegādi. Suņu sprosti paredzēti dienesta suņu uzturēšanas apstākļu uzlabošanai Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, jo pirmajā iepirkuma izsludināšanas reizē piedāvājuma cena būtiski pārsniedza projekta ietvaros paredzēto finansējumu.

Turpinās iepirkums par Vaislas darba nodaļas būvniecību Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra teritorijā, ko organizē Iekšlietu ministrijas Nekustamo īpašumu aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas atbildīgajām amatpersonām. Iepirkuma ietvaros ir saņemti pretendentu piedāvājumi un šobrīd notiek šo piedāvājumu izvērtēšana.

2012.gada 17.decembrī Silenes robežkontroles punktā projekta vadītājs U.Barkāns un projekta finanšu vadītāja V.Grecka tikās ar Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas pārstāvjiem, lai apspriestu ar projekta realizācijas gaitu saistītus jautājumus. Projekta partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības Komiteja - uzsākusi darbu pie projektā paredzēto iepirkumu organizēšanas Baltkrievijā. Paredzēts iegādāties 10 suņus, suņu apmācības inventāru un speciāli aprīkotus transporta līdzekļus.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 01.01.2013.

2013.gada janvārī turpinājās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Finansējuma saņēmējs - Valsts robežsardzes koledža - janvārī pabeidza vienu iepirkumu saskaņā ar projekta aprakstu. Iepirkums saistīts ar 20 suņu sprostu iegādi. Suņu sprosti paredzēti dienesta suņu uzturēšanas apstākļu uzlabošanai Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā. Kā uzvarētājs iepirkumā tika noteikta SIA Varteh no Ventspils novada, kuras piedāvātā līgumcena ir 16 499,80 Ls (bez PVN). Suņu sprostus paredzēts piegādāt 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas. Līguma noslēgšana plānota februāra sākumā.

Janvārī tika pabeigts iepirkums par Vaislas darba nodaļas būvniecību Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra teritorijā, ko organizē Iekšlietu ministrijas Nekustamo īpašumu aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas atbildīgajām amatpersonām. Iepirkumā par uzvarētāju tika noteikta SIA Rēzeknes pilsētas Delta, kuras piedāvājums ir 94657,55 Ls (bez PVN). Līguma noslēgšana plānota februārī.

Janvārī tika veikti pasākumi, kas saistīti ar dienesta suņu apmācībai paredzēto sprāgstvielu paraugu piegādi no Čehijas. Sprāgstvielu paraugus piegādās specializēts Igaunijas bīstamu kravu pārvadāšanas uzņēmums.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - janvārī ir uzsācis iepirkumu sagatavošanu, kas saitīti ar dienesta suņu, specializētā transporta un suņu apmācības inventāra iegādi. Tuvākajā laikā Baltkrievijā tiks izsludināti šie iepirkumi.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 01.02.2013.

2013.gada februārī un martā turpinājās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Finansējuma saņēmējs - Valsts robežsardzes koledža - martā pabeidza vēl vienu iepirkumu saskaņā ar projekta aprakstu. Iepirkums saistīts ar Vaislas darba nodaļas būvniecību Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra teritorijā. Iepirkumā par uzvarētāju tika noteikta SIA Rēzeknes pilsētas Delta, ar kuru ir noslēgts līgums par kopējo summu 94657,55 Ls (bez PVN). Būvniecību plānots uzsākt pēc labvēlīgu laikā apstākļu iestāšanās.
Februārī no Čehijas tika piegādāti dienesta suņu apmācībai paredzētie sprāgstvielu paraugi, kas turpmāk tiks izmantoti dienesta suņu apmācībā Valsts robežsardzes koledžā. Martā projekta ietvaros tikai iegādāts vēl viens suns Valsts robežsardzes koledžas vajadzībām.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - martā ir uzsācis iepirkumus, kas saitīti ar dienesta suņu, specializētā transporta un suņu apmācības inventāra iegādi.

No š.g. 25. līdz 27.martam Baltkrievijā darba vizītē viesojās projekta vadības grupas pārstāvji Uldis Barkāns un Arvīds Liepiņš. Tikšanās laikā ar Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas pārstāvjiem tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar projekta realizācijas finansējuma saņemšanu un pārskaitīšanu Baltkrievijas partnerim. Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji tika informēti, ka Baltkrievijas partneris pirms finansējuma saņemšanas no Latvijas visus iepirkumos nepieciešamos maksājumus segs no sava budžeta un pēc tam saņems projektā paredzētos finanšu līdzekļus.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 08.04.2013.

2013.gada septembrī un oktobrī turpinās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

No š.g. 30.septembra līdz 11.oktobrim Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centra divi eksperti atradās Baltkrievijas Republikā, Smorgoņā. Dienesta brauciena ietvaros VRK kinologi vadīja apmācību kursus (semināru) kaimiņvalsts Robežapsardzības dienesta pārstāvjiem.

Seminārs norisinājās Baltkrievijas Republikas Valsts robežapsardzības komitejas Smorgoņas Kinoloģijas centrā. Semināra gaitā ar ārzemju kolēģiem tika izskatītas vairākas kinologu apmācībā nepieciešamās tēmas: spēka pielietošanas un bīstamu personu meklēšanas un aizturēšanas apmācība dienesta suņiem, darbs ar šādas specializācijas dienesta suņiem. Teorētisko nodarbību laikā tika apskatītas jaunākās dienesta suņu apmācību metodes. Latvijas robežsargi vadīja praktiskās nodarbības, kur kaimiņvalsts kinologi ar saviem dienesta suņiem varēja iegūtas zināšanas nostiprināt praktiskajos vingrinājumos. Kursu dalībnieki arī dalījās pieredzē dienesta suņu apmācībā.

VRK KD Kinoloģijas centrā trupinās dienesta suņu vaislas darba nodaļas ēkas būvniecība, ko veic SIA „Rēzeknes pilsētas Delta". Ir uzbūvētas ēkas pamatkonstrukcijas un šobrīd norisinās iekšdarbi.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - turpināja iepirkumus, kas saitīti ar dienesta suņu, specializētā transporta un suņu apmācības inventāra iegādi. Uz doto brīdi ir noslēgti līgumi par 7 speciāli aprīkotu mikroautobusu piegādi kinologu un dienesta suņu vajadzībām.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 24.10.2013.

2014.gada martā un aprīlī turpinās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Š.g. 31.martā-11.aprīlī, Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centra divi eksperti atradās Baltkrievijas Republikā, Smorgoņā. Dienesta brauciena ietvaros VRK eksperti vadīja semināru kaimiņvalsts Robežapsardzības dienesta pārstāvjiem par dienesta suņu apmācību narkotisko vielu meklēšanai. Latvijas robežsargi vadīja praktiskās nodarbības, kur kaimiņvalsts kinologi ar saviem dienesta suņiem varēja iegūtas zināšanas nostiprināt praktiskajos vingrinājumos. Semināra dalībnieki arī dalījās pieredzē dienesta suņu apmācībā.

Š.g. 9.-11.martā Baltkrievijā viesojās projekta vadības grupas pārstāvji - projekta vadītājs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns un projekta vadības grupas priekšsēdētājs Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Arvīds Liepiņš. Viņi tikās ar Baltkrievijas partneriem Minskā, kur pārrunāja ar projekta realizācijas gaitu saistītus jautājumus, kā arī Smorgoņā piedalījās semināra noslēguma pasākumā.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - aprīlī pabeidza iepirkumus, kas saistīti ar specializētā transporta un suņu apmācības inventāra iegādi. Šobrīd vēl atlicis iegādāties 4 dienesta suņus Baltkrievijas partnera vajadzībām. Š.g. jūnijā Rēzeknē, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā plānots pēdējais seminārs projekta ietvaros, ko vadīs Baltkrievijas eksperti.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 15.04.2014.

2014.gada jūlijā turpinās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Valsts robežsardzes koledžas (VRK) Kinoloģijas dienesta (KD) Kinoloģijas centrā tika pilnībā pabeigta vaislas darba nodaļas būvniecības 2.kārta, kas sevī ietvēra kucēnu pastaigu laukumu izveidošanu, kā arī pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Darbus veica SIA „Rēzeknes pilsētas Delta". Ēka tiek parīkota ar nepieciešamajām biroja mēbelēm un biroja tehniku.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - jūlijā pabeidza iepirkumus, kas saistīti ar dienesta suņu iegādi un kopumā tika iegādāti 9 dienesta suņi Baltkrievijas Robežapsardzības Komitejas vajadzībām, kuri tiks izmantoti ES un Baltkrievijas Republikas robežas apsardzībā.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR, no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 01.08.2014.

No 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Baltkrievijas Robežapsardzības Komiteju realizēja Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projektu LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana".

Projekta realizācijas rezultātā tika uzlabota Valsts robežsardzes koledžas infrastruktūra, kas saistīta ar dienesta suņu vaislas darbu, tika iegādāti kopumā 15 dienesta suņu (9 Baltkrievijas partnera vajadzībām un 6 Valsts robežsardzes koledžas vajadzībām, tika organizēti 8 semināri abu partneru kinologiem, tika iegādāti dienesta suņu apmācībai un izmantošanai nepieciešamais inventārs un palīgmateriāli, tai skaitā sprāgstvielu paraugu komplekti dienesta suņu apmācībai meklēt sprāgstvielas.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - kinologu vajadzībām iegādājās 7 speciāli parīkotus mikroautobusus, kas ļaus būtiski palielināt kinologu un dienesta suņu mobilitāti un uzlabot situāciju kontrabandas atklāšanas jomā.

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts galvenais mērķis - tika attīstīti Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu Kinoloģijas dienesti, kas tieši ietekmē drošības līmeni Latvijas un Baltkrievijas pierobežā, ļauj uzlabot robežapsardzības iestāžu darbību un sekmē pierobežas iedzīvotāju un tūristu drošību ikdienā. Tāpat projekta realizācijas laikā iegūtie dienesta suņi, suņu izmantošanas un apmācības aprīkojums atstās iespaidu un Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko interešu aizsardzību robežuzraudzības un robežkontroles pasākumu laikā.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR, no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

 

 

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 04.08.2014.

Kontaktpersona: Uldis Barkāns

e-pasts: uldis.barkans@rs.gov.lv

tel. 64603687


Publicēšanas datums: 01.08.2012.