Statuss:
Noslēdzies
11.10.2013.
LLB
Projekta partneri -  Latvijas Republikas Valsts robežsardze (Latvija); Braslavas rajona izpildkomiteja (Braslava, Baltkrievija), Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komiteja (Minska, Baltkrievija), Vitebskas apgabala…
Statuss:
Noslēdzies
01.08.2012.
LLB
Š.g. 31.jūlijā Lietuvas Iekšlietu ministrija un Latvijas Valsts robežsardzes koledža, pamatojoties uz Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros realizējamo Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu 2007. -…