Statuss:
Noslēdzies

attelsattels

Projekta nosaukums: „Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem"

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 21.augusta lēmumu ir apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts "Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem" (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487), kura īstenošanas periods ir no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

Projekta mērķis: Sadarbībā ar Partnervalstīm izstrādāt interaktīvu mācību līdzekli profesionālās angļu un krievu valodas terminoloģijas apguvei robežsargiem (robežpolicijai) kvalitatīvākai ES ārējo robežu drošības nodrošināšanai efektīvākā veidā komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Projekta partnervalstis:

  • Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skola (Medininkai)
  • Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžas (Murastē)
  • Polijas Republikas Robežsardzes mācību centrs (Kentšinā)

Projekta rezultāts:
Projekta gaitā izstrādātais mācību līdzeklis ietvers robežu drošību saistošo terminoloģiju - terminus un frāzes angļu un krievu valodā, to tulkojumus partnervalstu nacionālajās valodās, audio ierakstus pareizai izrunai angļu un krievu valodās, autentiskus audio un video ierakstus, kuri būs nofilmēti robežšķērsošanas vietās tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Izmantojot šo mācību līdzekli robežsargiem būs iespēja izpildīt elektroniskos mācību un zināšanu pārbaudes uzdevumus, saņemt tūlītēju atgriezenisko saikni, koriģēt mācīšanās virzienus, kā arī noteikt savu svešvalodu zināšanu līmeni.

Kopējais Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums projekta realizācijai ir 124300,00 EUR. Finansējuma ietvaros ir paredzēts segt projekta vadības izdevumus, starptautiskās sanāksmes, mācību līdzekļa izstrādē iesaistīto personu intelektuālo ieguldījumu, kā arī mācību līdzekļa izplatīšanas seminārus.

Mācību līdzekļa izplatīšanas semināri projekta iesaistītajās valstīs notiks no 2016.gada aprīļa līdz augustam.

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

Pirmā starptautiskā sanāksme

Valsts robežsardzes koledžā 2014.gada 8.-12. decembrī norisinājās pirmā starptautiskā sanāksme Erasmus+ Stratēģiskā partnerības projekta (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487) starptautiskā sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolas Medininkai, Drošības zinātņu akadēmijas Igaunijā, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Sanāksmes laikā tika uzsākts darbs pie angļu un krievu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem. Strādājot darba grupās projekta dalībnieki izstrādāja mācību līdzekļa tēmu un apakš tēmu saturu, kā arī definēja mācību līdzekļa tehnisko saturu un iespējas profesionālās angļu un krievu valodas terminoloģijas zināšanu apguvei, uzlabošanai un pārbaudei.

attels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 12.12.2014.

Otrā starptautiskā sanāksme

2015.gada 16.-20. februārī Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā norisinājās otrā starptautiskā sanāksme Erasmus+ Stratēģiskā partnerības projekta (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487) ietvaros. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolas Medininkai, Drošības zinātņu akadēmijas Igaunijā, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Sanāksmes laikā tika turpināts darbs pie mācību līdzekļa izstrādēs robežsargiem. Projekta dalībnieki strādājot darba grupās izstrādāja mācību līdzekļa tēmu un apakš tēmu terminoloģijas sarakstus sadaļai "vārdu krājums un izteicieni". Iepriekšminētās terminoloģijas saraksti būs pieejami angļu un krievu valodās, kā arī nacionālajās partnervalstu valodās.

attels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 20.02.2015.

Trešā starptautiskā sanāksme

2015.gada 20.-24. aprīlī Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un robežsardzes koledžā Murastē norisinājās trešā starptautiskā sanāksme Erasmus+ Stratēģiskā partnerības projekta (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487) ietvaros. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolas Medininkai, Drošības zinātņu akadēmijas Igaunijā, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Sanāksmes laikā tika turpināts darbs pie mācību līdzekļa izstrādēs robežsargiem. Projekta dalībnieki strādājot darba grupās turpināja mācību līdzekļa tēmu un apakš tēmu terminoloģijas sarakstu izstrādi, kā arī atsevišķā darba grupā uzsāka izstrādāto materiālu šķērspārbaudi lai noteiktu terminoloģijas atbilstību nacionālajai un ES likumdošanai. Sanāksmes laikā tika uzsākts darbs pie audio un video scenāriju izstrādes. Audio un video ieraksti ir paredzēti iemācīt pareizu terminoloģijas pielietošanu, piemēram, izruna angļu un krievu valodās. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt autentiskus audio un video ierakstus, kuri būs nofilmēti robežšķērsošanas vietās tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju komunicējot ar robežšķērsotājiem.

attels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 24.04.2015.

Ceturtā starptautiskā sanāksme

2015.gada 24.-28. augustā Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolā Medininkai norisinājās ceturtā starptautiskā sanāksme Erasmus+ Stratēģiskā partnerības projekta (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487) ietvaros. Sanāksmē piedalās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolas Medininkai, Drošības zinātņu akadēmijas Igaunijā, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Sanāksmes laikā tika turpināts darbs pie mācību līdzekļa izstrādēs robežsargiem. Projekta dalībnieki strādājot darba grupās aktualizēja mācību līdzekļa tēmu un apakš tēmu terminoloģijas sarakstus atbilstoši vietējā mēroga sanāksmju rezultātiem, turpināja darbu pie audio un video scenāriju izstrādes, kā arī uzsāka darbu pie audio materiālu ierakstīšanas un video sižetu uzņemšanas.

attels

attels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 28.08.2015.

Vietējā mēroga sanāksmes

Projekta ietvaros partnervalstu robežsargu izglītības iestādēs no 2015.gada jūnija līdz augustam norisinājās vietējā mēroga sanāksmes. Sanāksmju laikā projekta dalībnieki ekspertiem robežpārbaužu jomā autoceļu robežšķērsošanas vietās prezentēja izstrādātās terminoloģijas sarakstus. Sanāksmju laikā tika pārbaudīta Projekta ietvaros izstrādājamā mācību līdzekļa terminoloģijas un frāžu atbilstība gan robežsargu vajadzībām partnervalstu nacionālajai likumdošanai.

attelsattels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 01.09.2015.

Piektā starptautiskā sanāksme

Valsts robežsardzes koledžā 2015.gada 14.-18. decembrī norisinājās piektā starptautiskā sanāksme Erasmus+ Stratēģiskā partnerības projekta (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487) starptautiskā sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Lietuvas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolas Medininkai, Drošības zinātņu akadēmijas Igaunijā, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Piektās Projekta sanāksmes laikā strādājot darba grupās projekta dalībnieki izstrādāja profesionālās terminoloģijas zināšanu pārbaudes uzdevumus, kā arī izdiskutēja jautājumi par Projekta pārvaldību un īstenošanu atbilstoši Projekta nosacījumiem un vadlīnijām. Partnervalstu starpā tika apspriesta Projekta īstenošanas gaita un rezultāti nacionālajās mācību iestādēs, turpmāko starptautisko un vietējo sanāksmju plānošanas un īstenošanas jautājumi, Projekta atskaites dokumentācijas sagatavošana un turpmākās sadarbības uzdevumi mācību līdzekļa izstrādē. Saskaņā ar projekta nosacījumiem mācību līdzeklis ietvers elektroniskos zināšanu pārbaudes uzdevumus "Moodle" platformā, tādējādi nodrošinot studējošos ar iespēju redzēt uzdevuma izpildes rezultātu, kā arī pasniedzējiem veidot statistikas datus, piemēram, administrējot e-studiju kursus.

attels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 14.12.2015.

Sestā projekta starptautiskā sanāksme Igaunijā

No š.g. 29.februāra līdz 4. martam Igaunijas Republikas Drošības zinātņu akadēmijas Policijas un Robežsardzes koledžā tika organizēta sestā Projekta starptautiskā sanāksme. Sanāksmes ietvaros tika pabeigta Projekta gaitā izstrādājamā angļu valodas mācību līdzekļa robežsargiem saturiskā izstrāde, un uzsākts darbs pie materiālu izvietošanas "Moodle" sistēmā.

Mācību līdzeklis būs pieejams elektroniski Moodle platformā, tas ietvers terminoloģiju - autentiskus audio un video ierakstus tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju komunicējot ar robežšķērsotājiem, audio ierakstus pareizai izrunai, terminus, kā arī frāzes angļu un krievu valodās, to tulkojumus partnervalstu nacionālajās valodās. Lai veicinātu mācīšanās procesu, mācību līdzeklis ietvers elektroniskos zināšanu pārbaudes uzdevumus, kā arī, lai veicinātu vienotas terminoloģijas izmantošanu, projekta gaitā tiks izstrādāta kopīga vārdnīca "Robežpārbaudēs pielietojamās frāzes un termini" angļu, krievu un nacionālajās valodās.

attels

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors,

tālrunis 64603694, 

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv

 


Publicēšanas datums: 05.03.2016.

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -

majors Mārtiņš Spridzāns,

Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo

priekšmetu katedras lektors

e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv


Publicēšanas datums: 01.12.2015.