Statuss:
Īstenošanā
02.01.2019.
Projekta nosaukums: "Stratēģiskā partnerība robežsargu izglītības iestāžu e-mācību sistēmu uzlabošanai Nr. 2018-1-LV01-KA202-047003" Vadošā organizācija: Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledža Partnervalstis: Igaunijas…
Statuss:
Noslēdzies
01.12.2015.
Projekta nosaukums: „Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem" Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 21.augusta lēmumu ir apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas iesniegtais…