Iekšējās drošības fonda mērķi ir novērst noziegumus un apkarot pārrobežu un smagus noziegumus, un organizēto noziedzību, pastiprināt koordināciju un sadarbību starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un citām valsts iestādēm, palielināt dalībvalstu un ES spēju efektīvi pārvaldīt ar drošību saistītus riskus un krīzes, kā arī atvieglot likumīgu ceļošanu, nodrošinot vienotu un augsta līmeņa ārējo robežu kontroli un efektīvu Šengenas vīzu apstrādi.

„Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)”.

„Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)”.
Skatīt vairāk

  

attels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta Nr. VRS/IDF/2019/3 "Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana" īstenošana

Projekta Nr. VRS/IDF/2019/3 „Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošana

Projekta Nr. VRS/IDF/2019/3 „Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošana

Lidostā „Rīga” uzsāk darbību automatizētā robežpārbaudes sistēma (ABC vārti)

Projekta realizācija uz 25.10.2019.

 Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (2. posms)

Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana

Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2.posms)

Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana

Robežkontroles un robežuzraudzības procesu esošas funkcionalitātes un nepieciešamo pilnveidojumu izpēte

ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"

Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde

Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)

Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)

Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei

Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde

Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildus aprīkošana

Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1. posms)

Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija

Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā

Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes dokumentu eksperts organizēja semināru - apmācības Gruzijas valsts SIA "Gruzijas apvienotās lidostas" Kutaisi starptautiskās lidostas personālam.
Skatīt vairāk