Statuss:
Īstenošanā
IDF
ROBEZA

Projekta budžets:
Projekta kopējais finansējums: 2 785 773 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 2 089 330 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 696 443 EUR

Projekta ietvaros:

  1. Iegādāti, izvietoti un pieslēgti 33 videonovērošanas komplekti (kas sastāv no dienas IP videokamerām un/vai no dienas/termālās IP videokamerām un to komplektā esošajām iekārtām atkarībā no videonovērošanas prasībām konkrētā robežuzraudzības iecirknī) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu sakaru torņos robežuzraudzības iecirkņos un robežkontroles punktos (tajā skaitā 25 dienas videonovērošanas kameras un 22 termālas kameras). Līguma izpildītājs SIA "Belam-Rīga".  Līgumcena EUR 976258,76. Līguma ietvaros atjaunota un modernizēta Valsts robežsardzes sauszemes robežas videonovērošanas sistēma - nodrošināta ar valsts robežas kontroles un uzraudzības funkciju (uzdevumu) izpildi saistītās informācijas iegūšana, pārraide, apstrāde un aprite starp Valsts robežsardzes  struktūrvienībām.
  2. Iegādātas mobilo informācijas apstrādes, vizualizācijas un saziņas komplekti (2 .gab.). Līguma izpildītājs  SIA "Tera" . Līgumcena EUR 6272,69.
  3. Iegādāti un izvietoti 134 sensoru komplekti VRS teritoriālajās pārvaldēs. Līguma izpildītājs SIA „BST engineering” un SIA „Belam-Rīga”. Līgumcena EUR 1412060. Rezultātā  nodrošināta noteikto valsts robežas posmu uzraudzība, izmantojot sensoru komplektus.
  4. Izveidots informācijas apmaiņas mezgls nepārtrauktās informācijas apmaiņai starp VRS Ventspils pārvaldes Jūras operāciju koordinācijas centru un VRS Operatīvās vadības pārvaldes Nacionālais koordinācijas centru. Līguma izpildītājs SIA "Belam-Rīga".  Līgumcena EUR 11753,20;
  5. Robežuzraudzības un kontroles sistēma pielāgota atbilstoši EUROSUR prasībām. Līguma izpildītājs SIA "DATI Group".  Līgumcena EUR 146303,52;

ES logo

Projektu finansē Eiropas Savienība

 

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

 

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Larisa Koženkova

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciāliste,

tārl.: 67913537, e-pasts: larisa.kozenkova@rs.gov.lv