Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: Nr. 700626 "Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde" („Novel mobility concepts for land border security")

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas Horizon 2020 programmai laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam.

Projekta īstenošana: 01.09.2016. - 30.08.2019.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 4 501 878,00 EUR

Valsts robežsardzei piešķirtais finansējums: 99 000,00 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 100%

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienībai vadošo vietu pasaulē pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju jomā, radītu izaugsmi un palielinātu nodarbinātību Eiropā.

Projekta tiešais mērķis: Izstrādāt jaunu, ātrāku un rūpīgāku robežkontroles pārbaudes tehnoloģiju sistēmu trešo valstu pilsoņiem, kuri vēlas šķērsot ES robežu.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Tiks izstrādāta un ieviesta sistēma, kas ietvers mobilitātes koncepciju un sastāvēs no divpakāpju procedūras, kas paredzēta, lai samazinātu izmaksas un laiku, ko viens ceļotājs pavada robežšķērsošanas punktā. Automātiskajai kontrolei, kas darbosies drošā vidē, tiks izstrādāta jauna programmatūra un tehnoloģijas, lai mobilā kontrole darbotos bezvadu tīklā (piemēram - portatīvie datu lasītāji/skeneri), tostarp automātiskajai kontrolei tiks veidotas dažādas, jaunas datu apakšsistēmas, kas glabāsies drošā datu bāzē, lai apstrādātu savāktos datus.

Divpakāpju procedūra ietver:

(A) Pirms ceļojuma reģistrāciju, lai savāktu ceļotāja sākotnējos personīgos datus, ceļošanas dokumentus un transportlīdzekļa datus, veiktu īsu, automatizētu vai ne invazīvu sarunu, kas vērsta uz melu atklāšanu un sasaistītu ceļotāja identitāti ar jebkādiem eksistējošiem datiem dažādu iestāžu datu bāzēs. Izmantojot daudzpakāpju faktoru analīzi un riska izvērtējuma pieeju, reģistrētie dati tiks apstrādāti un kontrolēti, salīdzinot ar publiski pieejamiem datiem vai ārējām sistēmām, piemēram, SIS II. Personīgo datu analīzei, datus reģistrācijas procesā, tiks prasīta ceļotāja piekrišana, kā to paredz ES un attiecīgās valsts tiesību akti.

(B) Faktisko kontroli robežkontroles punktā, kas papildinās pirms ceļojuma reģistrācijas informācijas kontroli ar drošības kontroli uz vietas. Pārbaude tiks veikta mobili/portatīvi ar bezvadu interneta palīdzību, kas savienots ar projektā izstrādāto iekārtu, ko varēs izmantot automobiļos, autobusos, vilcienos un jebkādos citos attālinātos punktos. Daudzpakāpju tehnoloģija pārbaudīs dokumentu parametru autentiskumu, derīgumu (piemēram, ceļošanas dokumentus, vīzas, tostarp, sejas atpazīšanu, izmantojot pases bildi, automātisku ne invazīvu melu atklāšanu intervijā reālā laikā, u.c.). Savāktie dati tiks šifrētā veidā nosūtīti un analizēti reālajā laikā, nodrošinot automātisku lēmuma pieņemšanas atbalstu robežkontroles amatpersonām.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts: uzlabojumu kopums, kas dos iespēju ceļotājiem (brīvprātīgi) reģistrēties īpašā Ceļotāju reģistrācijas programmā (reģistrā), un, vienlaikus, tiks izveidots papildus risinājums ieceļošanas/izceļošanas sistēmām (Entry/Exit System), kas balstīsies uz godīgu ceļotāju iesaisti robežkontroles procesā, lai atvieglotu un paātrinātu viņiem ieceļošanu ES.

Projektu finansē Eiropas Savienība
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

attelsThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 700626

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasts inga.svirska@rs.gov.lv
tel. 67075741

 

Publicēšanas datums: 20.10.2016.