Statuss:
Noslēdzies
LLB

attels

Projekta partneri -  Latvijas Republikas Valsts robežsardze (Latvija); Braslavas rajona izpildkomiteja (Braslava, Baltkrievija), Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komiteja (Minska, Baltkrievija), Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteja (Vitebska, Baltkrievija)

Projekta mērķis -  Veicināt Latvijas - Baltkrievijas pierobežas reģionu modernu pieejamību un savienojamību, uzlabojot kaimiņu ceļu līdz vienkāršotam robežšķērsošanas (VRŠ) punktam Kaplava-Plusi abās robežas pusēs, paaugstinot 11 pierobežas pašvaldību (8 Latvijā un 3 Baltkrievijā) iedzīvotāju zināšanas par pieteikšanos vienkāršotai robežas šķērsošanas procedūrai

Projekta ietvaros tiks:

 1. Uzlabota Latvijas-Baltkrievijas pierobežas pieejamība un savienojamība
 2. Rekonstruēti 2 ceļa posmi, kas ved līdz VRŠ punktam Kaplava-Plusi abu valstu robežas pusēs
 3. Iepirkti 2 tehniskie komplekti VRŠ punkta Kaplava-Plusi ikdienas darbam
 4. Palielināts 11 pierobežas pašvaldību iedzīvotāju zināšanu līmenis par VRŠ procedūru
 5. Organizēti 2 pārrobežu semināri pierobežas pašvaldību darbiniekiem
 6. Publicēti un izplatīti dažādi mārketinga materiāli par VRŠ procedūrām latviešu un krievu valodās

Kopējais budžets - 511 755,34 €, ES finansējums 460 579,80 €

Īstenošanas laiks: 10 mēneši - 07.2013. - 05.2014.

Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLB-2-254 „KAIMIŅU CEĻŠ" ieviešana Valsts robežsardzē

 

Valsts robežsardze laika posmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim, kā sadarbības partneris piedalījās Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLB-2-254 „KAIMIŅU CEĻŠ".

Projekta ietvaros Valsts robežsardze uzlaboja Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamību caur robežšķērsošanas punktu „Kaplava - Plusi", iegādājoties un uzstādot:

 1. Vienu hidraulisko autopacēlāju, kas nepieciešams robežsargu ikdienas dienesta pienākumu pildīšanai.
 2. Viena multifunkcionālā iekārta (printeris, skeneris fakss).
 3. Viens monitors NEC Multisync E201W.
 4. Viena fotokamera Fujifilm FinePix (S4800+baterijas +lādētājs+atmiņas karte) .
 5. Viens dokumentu lasītājs Regula 7024.111 ar pilnās funkcionalitātes SDK .
 6. Viena spektrālā dokumentu izpētes iekārta Regula 4177 ar programmnodrošinājumu.
 7. Trīs videonovērošanas kameras HDD-SB828C.
 8. Trīs videonovērošanas kameras HDD-SB1890HTL.
 9. Divi datora komplekti I3-4150/8/120/1TB/Win8.1Pro/Office2013/24'LED.

Iepriekš minētais aprīkojums uzlabos robežkontroli robežkontroles punktā Kaplava-Plusi, kā arī uzlabos robežsardzes primāro uzdevumu, veikt kvalitatīvu un ātru valsts robežu šķērsojošo personu pārbaudi un kontroli, tādējādi, manāmi samazinot laiku, lai šķērsotu abu valstu robežu.

Projekta budžets ir 511 755,34 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 460579,80 EUR, nacionālais finansējums 10% - 51175,54 EUR.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

https://youtu.be/Yus75KUQXVQ

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 

 

Publicēšanas datums: 05.01.2015.

Atklāts pierobežas ceļš Vecborne - Matulišķi


Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava - Pļusi" / „Kaimiņu ceļš" (LLB-2-254) projekta ietvaros 2014. gada 11. decembrī tika atklāts pierobežas rekonstruētā ceļa Vecborne - Matulišķi posms līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava - Plusi.

Pirms ceļa atklāšanas Krāslavas pilsētas domē notika projekta Vadības komitejas sēde, kurā tika uzsvērts vairākkārtīgi, ka Latvijas un Baltkrievijas kopīgie projekti nevien uzlabo abu valstu infrastruktūru, bet arī veicina kaimiņattiecības un pozitīvi sekmē sadarbību.

Atklāšanas sarīkojumā piedalījās projekta realizētāji, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Viktors Geisiks, Krāslavas novada domes un LR robežsardzes pārstāvji. Ikviens no klātesošajiem atzīmēja, ka jaunais ceļa posms ir stratēģiski svarīgs iedzīvotājiem, kuri dodas uz robežas šķērsošanas punktu.

Ceļš kalpos arī uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai, uzsvēra Krāslavas novada un viena no lielākajiem kokapstrādes uzņēmuma Latgalē, SIA "Vārpa" uzņēmējs Edvards Baranovskis.

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkvežleitnants Oļegs Jemašovs klātienē parādīja projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu, kas uzlabos robežsargu ikdienas darbu veikšanu. Vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava - Plusi uzstādīta videonovērošana, datortehnika un pacelājs. O. Jemašovs atzīmēja, ka robežšķērsošanas plūsma pāri šim punktam jau ir palielinājusies aptuveni par 20 procentiem.

Arī Baltkrievijas pusē projekta "Kaimiņu ceļš" ietvaros tiek veikta ceļa rekonstrukcija posmā no Pļusu ciema Braslavas rajonā līdz Latvijas robežai. Pie robežas Baltkrievijas pusē ierīkota auto stāvvieta. Baltkrievijas pusē rekonstruētais ceļš tiks atklāts 23. decembrī.

Uz robežas tika veikta arī Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par Kaplava - Pļusi robežšķērsošanas punkta ceļu infrastruktūru virzienā uz Latvijas - Baltkrievijas robežu, kā arī par informācijas sniegšanas uzlabošanu. Aptaujā noskaidrojās, ka iedzīvotāji uztver pozitīvi ceļa un robežšķērsošanas izmaiņas, kā arī vēlas, lai infrastruktūras uzlabošana turpinātos.

Projekts „Kaimiņu ceļš" tuvojas noslēgumam. To realizēja Krāslavas novada dome sadarbībā ar Valsts robežsardzes Daugavpils administrāciju, Braslavas rajona izpildkomiteju, Baltkrievijas Republikas valsts robežsardzes komiteju un Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteju.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 511 755, 34 EUR. ES finansējums (90%) 460 579,80 EUR, nacionālais līdzfinansējums (10%). Īstenošanas periods 08.2013. - 12.2014.

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Zane Ločmele
publicitātes speciāliste

 

Papildus informācija: Ilze Stabulniece
projektu vadītāja
+371 2947 2638,
e-pasts: ilze@kraslava.lv


 

Publicēšanas datums: 15.12.2014.

Likumi jāpārzina arī kaimiņzemēs/ Sevišķi šķērsojot robežu.

"2014.gada 10.oktobrī, Braslavā, Baltkrievijā, Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ", ko līdzfinansē Eiropas Savienība, ietvaros tika organizēts Robežas seminārs Baltkrievijas pierobežas pašvaldību darbiniekiem, kurā tika pārrunāti aktuālākie Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas jautājumi-vienkāršoto robežas šķērsošanas atļauju izsniegšanas nosacījumi, nozīmīgākās kļūdas dokumentu noformēšanā, Braslavas rajona sasniegumi pārrobežu sadarbības jomā. Tika akcentēts arī jaunais Baltkrievijas aizliegums šķērsot robežu kājām, kā rezultātā š.g. 9.oktobrī Braslavas ansamblis netika robežai pāri kā ierasts, kad Daugavpils pašvaldības transports gaidīja Latvijas pusē. Protams, kompromiss tika atrasts - mākslinieki ar visiem tērpiem brauca ar reisa autobusu. Citiem nekas neatliek, kā "prasīties" kādam mašīnā. Arī projekta "Kaimiņu ceļš vadītājai Ilzei Stabulniecei šoreiz negāja raiti Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanā, jo viņa mēģināja braukt ar automašīnas pagaidu tehniskās apskates uzlīmi. I.Stabulnieces mašīnai tika liegts izbraukt no Latvijas. Atklājās informācija, ka baltkrievu puse kājām gājēju neielaidīs. "Man paveicās, ka Latvijas robežsardzes pārstāvji, kas arī mēroja ceļu uz Braslavu, vēl nebija šķērsojuši robežu un es varēju viņiem piebiedroties", stāsta projekta vadītāja Ilze Stabulniece.

Visa projekta Kaimiņu ceļš" būtība un mērķis - radīt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotājiem ērtākus pārvietošanās apstākļus. Šobrīd Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā tiem robežas šķērsotājiem, kam nav nekādu disciplinārlietu vai pārkāpumu, jau izsniedz vienkāršotās robežšķērsošanas atļaujas uz 2 gadiem, kas gan samazina izdevumus Baltkrievijas iedzīvotājiem, gan taupa laiku. Baltkrievijas robežsardzes pārstāvji skaidroja, ka aizliegums šķērsot robežu kājām ir īslaicīgs, jo saistīts ar robežpunktu rekonstrukcijas darbiem. Uz Kaplavas-Pļusu robežpārejas punktu aizliegums neattiecas. Baltkrievijas muitas pārstāvis informēja par pāri robežai vedamo preču saraksta maiņu, pamatojoties uz jauno Baltkrievijas prezidenta rīkojumu. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta galvenais inspektors kapteinis V.Grickovs informēja par esošo un plānoto vienkāršotās robežas šķērsošanas atļauju izsniegšanas kārtību, par sodiem pārkāpumiem, kas saistīti ar kontrabandas preču pārvadāšanu. Semināra noslēgumā visām Baltkrievijas rajonu un pagastu pārvaldēm tika izsniegtas informatīvās plāksnes, kuras tiks izvietotas vietās, kur tiek sniegta informācija par Latvijas-Baltkrievijas vienkāršoto robežšķērsošanu.
Pēc semināra tika veikts ceļa rekonstrukcijas monitorings Braslavas rajonā- darbi jau iet uz beigām, tiek līdzinātas ceļmalas, drīzumā tiks veikts ceļa marķējums. "Ceļš izbūvēts Baltkrievijā, taču tā lietotāji pārsvarā ir Latvijas iedzīvotāji. Ceļa izbūve ir svarīga visa pagasta attīstībai - ne tikai transporta kustībai, bet arī kā ieguldījums pierobežas teritorijas drošībā un ainavas uzlabošanā", uzsver Pļusu pagasta priekšsēdētājs Pjotrs Kazimirovičs.

Projekta budžets ir 511 755,34 EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 460579,80 EUR, nacionālais finansējums 10% - 51175,54 EUR.

attelsattels

attels

attelsattels

Informācijai:
Projekta vadītāja, I.Stabulniece, Tel. +371 29 47 26 38

 

Publicēšanas datums: 21.10.2014. 

Kā uzlabosies Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošana? Vai uzlabosies?

"2014.gada rudenī tiek plānota Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju aptauja par to, vai ir uzlabojušies robežšķērsošanas apstākļi abās robežas pusēs. Robežšķērsotājiem tiks jautāts par uzlabotajiem ceļiem abās valstīs, par autostāvvietas ērtību Baltkrievijas pusē, par robežkontroles punkta darbu, par ierosinājumiem turpmāko ceļu rekonstrukcijai un uzlabošanai un nosacījumu un apstākļu uzlabošanai vienkāršotajai robežas šķērsošanai", informē Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ" (LLB-2-254), ko līdzfinansē Eiropas Savienība, projekta vadītāja Ilze Stabulniece.

Ceļa rekonstrukcija Latvijas un Baltkrievijas pusēs, kā arī autostāvvietas labiekārtošana Baltkrievijas pusē tiks pabeigta 2014.gada septembra beigās. Latvijas pusē tiek rekonstruēts ceļa posms 1,65km garumā, Baltkrievijā-1,5km. Kaplavas-Pļusu robežpunkta labiekārtošana, iegādājoties un uzstādot robežkontrolei nepieciešamās iekārtas abu valstu robežpunkta telpās, uzlabos arī robežkontroles darbu. Latvijas pusē tiks uzstādīts arī automašīnu pacēlājs, kas uzlabos un paātrinās vieglo automašīnu kontroli.

Projektā sadarbojas Krāslavas novada dome un Valsts Robežsardze (Latvijā) un Braslavas un Vitebskas pašvaldības un Valsts Robežas Komiteja (Baltkrievijā). Informatīvo un diplomātisko atbalstu projekta īstenošanai sniedz Latvijas konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālais konsulāts Daugavpilī.

Projekta budžets ir 511 755,34EUR, t.sk. ENPI līdzfinansējums 90%- 460579,80 EUR, nacionālais finansējums 10%- 51175,54EUR.

attelsattels

Informācijai:
Projekta vadītāja, I.Stabulniece, Tel. +371 29 47 26 38

 

Publicēšanas datums: 08.09.2014. 

Starts kaimiņu ceļā

Lai veicinātu Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu pieejamības attīstību, uzlabojot divu kaimiņvalstu ceļus līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava - Plusi abās robežas pusēs, Krāslavas novada dome sadarbībā ar Valsts robežsardzi, Braslavas rajona izpildkomiteju, Baltkrievijas Republikas valsts robežsardzes komiteju un Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteju ir uzsākusi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projektu LLB-2-254 „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava - Plusi" / „Kaimiņu ceļš".

2013.gada 11.oktobrī Braslavā notika pirmā projekta vadības komitejas sanāksme tikšanās, kuras laikā abu valstu pārstāvji apsprieda galvenos jautājumus veiksmīgai projekta realizācijas gaitai.

Projekta gaitā paredzēts rekonstruēt divus ceļu posmus, kas uzlabos Latvijas-Baltkrievijas pierobežas infrastruktūru un pieejamību. Efektīvākai robežkontrolei, lai neveidotos rindas robežkontroles punktā Kaplava-Plusi, tiks iegādāti divi tehniskie komplekti vienkāršotā robežas šķērsošanas punkta robežsargu ikdienas darbam. Projekta gaitā tiks sniegta informācija 11 pierobežas pašvaldību (8 Latvijā - Dagda, Daugavpils , Krāslavas, Aglona, Zilupe, Ilūkste, Ludza, Rēzekne - un 3 Baltkrievijā - Verhņedvinska, Braslava, Miori) iedzīvotājiem par pieteikšanos vienkāršotai robežas šķērsošanas procedūrai. Tiks organizēti divi pārrobežu semināri pierobežas pašvaldību darbiniekiem, izdoti publicitātes materiāli, kas pierobežas iedzīvotājiem skaidros vienkāršotās robežas šķērsošanas procedūru, kā arī popularizēs Kaplava - Plusi punkta izmantošanu, izvairoties no rindām starptautiskās robežas šķērsošanas vietā.

Pierobežā, braucot pa ceļu, kas savieno abas valstis, satiekot cilvēkus, kuri labās kaimiņattiecības izmanto savstarpējo attiecību uzturēšanai, uzzinām, ka otrpus robežai dzīvo radinieki - mātes, māsas, brāļi. Ikviens stāsts ir sensitīvs un personīgs, bet visi sastaptie ir priecīgi, ka kopš 2010.gada ir šāda iespēja, vienkāršoti šķērsot robežu, taču pastāv arī problēmas, ceļi nav labā stāvoklī, īpaši ziemā tie ir šauri, pavasarī un rudenī izdangāti. Savukārt rindas uz robežas aizņem laiku, kuru gribētos izmantot labāk sarunai, tikšanās priekam ar radiem, kā arī saviem aizgājējiem, kas guldīti kapu kalnā Baltkrievijas pusē.

Kaplavas robežsardzības nodaļas priekšnieks Ēriks Sitniks atzīmē:„Attīstot infrastruktūru, modernizējot tehniskos līdzekļus Kaplavas robežpārejas punktā, informējot pierobežas iedzīvotājus, tiks uzlabots robežsardzes primārais uzdevums, veikt kvalitatīvu un ātru valsts robežu šķērsojošo personu pārbaudi un kontroli, tādējādi, manāmi samazināsies laiks, lai šķērsotu abu valstu robežu. Jāatgādina, ka robežu Kaplavas robežpārejas punktā ir atļauts šķērsot tikai ar vietējās pierobežas satiksmes atļaujām, nevis ar vīzām. Ar vienkāršoto robežas šķērsošanas atļauju caur Kaplavas robežpārejas punktu dienā šķērso vidēji 125 pierobežas teritorijas iedzīvotāji un 55 transportlīdzekļi."

Projekta kopējās izmaksas sastāda 511 755, 34 EUR. ES finansējums (90%) 460 579,80 EUR, nacionālais līdzfinansējums (10%)

Īstenošanas periods 08.2013. - 05.2014.

attels

attels

 

Kontaktpersona: Ilze Stabulniece

e-pasts: ilze@kraslava.lv

tel. 29472638


Publicēšašanas datums: 11.10.2013.