LOGO lidzfinanse plus NAP

2022. gada beigās Eiropas Komisija apstiprināja Iekšlietu ministrijas iesniegto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) nacionālo programmu 2021.-2027. gadam 41,8 miljonu eiro apmērā. 2024. gada sākumā Eiropas Komisija apstiprinājusi finansējuma palielinājumu, un kopā PMIF nacionālajā programmā pieejami 46,3 miljoni eiro. 

Latvija kā augsta līmeņa prioritāti ir noteikusi integrācijas jomu, kurai PMIF ietvaros paredzēti 16,5 miljoni eiro jeb 39,5 % no piešķirtā finansējuma.

PMIF mērķis ir palīdzēt efektīvi pārvaldīt migrācijas plūsmas un īstenot, stiprināt un attīstīt kopējo patvēruma un imigrācijas rīcībpolitiku, reaģējot uz pieaugošajiem migrācijas izaicinājumiem.

Patvēruma un migrācijas joma Latvijā ir īpaši aktuāla kopš 2021. gada, kad tika novērota pastiprināta trešo valstu valstspiederīgo interese par Latviju. Neregulārā migrācija ir aktualizējusies dēļ nestabilās situācijas Austrumeiropas, Centrālāzijas un Tuvo austrumu valstīs, kā rezultātā Latvija piedzīvo hibrīdkaram raksturīgās provokācijas, piemēram, Baltkrievijas varas režīma veicināto migrācijas plūsmu uz Latviju.

Vienlaikus migrantu skaita pieaugums, kā arī nelikumīgās migrācijas hibrīdkarš  un tā nākotnes potenciāls norāda uz nepieciešamību stiprināt spēju apstrādāt informāciju saistībā ar personām, kuras nelikumīgi šķērso robežu, un aizturētajiem ārzemniekiem. Tāpat nepieciešams rast risinājumus aizturēto ārzemnieku izmitināšanai un humānās palīdzības sniegšanai tiem patvēruma meklētājiem, kuriem tā nepieciešama, kā arī migrantu atgriešanai uz viņu mītnes zemēm, izmantojot Eiropas Savienības atbalstu ar PMIF starpniecību.

PMIF ietvaros paredzēts nodrošināt patvēruma un migrācijas digitalizēšanas procesu attīstību, modernizēt vienotās migrācijas informācijas sistēmu, paaugstināt darbinieku profesionālo kvalifikāciju migrācijas plūsmu pārvaldības jomā, attīstīt Latvijas valsts iestāžu rīcībspēju patvēruma, migrācijas un naturalizācijas jomā, organizēt un pilnveidot ārzemnieku atgriešanas procesu uz viņu mītnes zemēm, kā arī uzlabot aizturēto ārzemnieku izmitināšanas apstākļus. Integrācijas jomā būtiska aktivitāte būs "vienas pieturas aģentūras" izveide, kur, apvienojot dažādu institūciju pakalpojumus, tiktu sniegts atbalsts tiem ārvalstniekiem, kuri  uzsāk dzīvi Latvijā.

Pateicoties PMIF,  tiks digitalizēta un modernizēta valsts pārvalde, veidojot uz lietotāju orientētu sabiedrisko pakalpojumu. Papildus tiks veicinātas cilvēku iespējas īstenot savas likumīgās tiesības; paaugstināta tiesu un tiesībaizsardzības sistēmas efektivitāte, notiks  juridisko procesu vienkāršošana. Būtisks  atbalsts tiks sniegts pilsoniski aktīvajai sabiedrībai – nevalstiskajam sektoram, kas varēs īstenot projektus integrācijas jomā. Personām, kuras nelikumīgi šķērso robežu, tiks sniegta palīdzība, lai atgrieztos savās mītnes zemēs. Arī civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas kara Ukrainā, tiks sniegta palīdzība - pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi. Eiropas Savienības finansējums palīdzēs Latvijai pildīt tās starptautiskās saistības.

Iekšlietu ministrija ir PMIF 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadošā iestāde, savukārt Kultūras ministrija – deleģētā iestāde integrācijas jautājumos.

PMIF 2021.-2027. gada plānošanas periodā Latvijai pieejami:

  • 46 262 838,65 eiro, tostarp Eiropas Savienības līdzfinansējums 35 396 016,00 eiro un nacionālais līdzfinansējums  10 866 822,65 eiro; 
  • 7 800 000,00 eiro - Eiropas Savienības ārkārtas palīdzības finansējums (paredzēts pasākumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, sniegto atbalstu, kā arī ar nodrošināšanos nākotnes migrācijas krīžu gadījumos);
  • 3 080 933,15 eiro - Eiropas Savienības ārkārtas palīdzības finansējums (paredzēts patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Liepna" izveidei). 

Vispārīga informācija par PMIF 2021.-2027. g. plānošanas periodu atrodama arī Eiropas Komisijas mājas lapā.