Vienotās Eiropas akta 160.pants nosaka, ka "Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir izveidots, lai palīdzētu izlīdzināt galvenās reģionālās nelīdzsvarotības Kopienas ietvaros, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu konversijā, kuru ekonomiskais stāvoklis pasliktinās."

ERAF tika izveidots 1975.gadā. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz produktīvām investīcijām, infrastruktūras uzlabošanu un vienotā tirgus attīstību.

Eiropas Komisijas regula 1783/1999 nosaka, ka fonds sniedz atbalstu šādiem pasākumiem:

  • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, īpaši uzsverot palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstībai, tai skaitā nodarbinātības veicināšanai tūrisma un kultūras jomās;
  • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
  • vietējo, reģionālo un trans-eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
  • vides aizsardzībai un attīstībai; 
  • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā.

 

ERAF projekts “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”
Skatīt vairāk