Valsts robežsardzes priekšnieks

ģenerālis Guntis Pujāts

Valsts robežsardzes priekšnieks
 • Galvenā pārvalde

  Galvenā pārvalde

  pulkvedis Juris Martukāns

  priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks)
  Visi kontakti
  • Starptautiskās sadarbības pārvalde

   Starptautiskās sadarbības pārvalde

   pulkvežleitnants Pāvels Šarigins

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

    Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

    pulkvežleitnante Inguna Neimane

    nodaļas priekšniece
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļa

    Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļa

    Sandis Panga

    nodaļas vadītājs
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
  • Personāla pārvalde

   Personāla pārvalde

   pulkvežleitnante Solvita Tocs- Macāne

   pārvaldes vadītāja
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • Personāla politikas un komplektēšanas nodaļa

    Personāla politikas un komplektēšanas nodaļa

    Rita Pušļaka

    nodaļas vadītāja
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Personāla vadības nodaļa

    Personāla vadības nodaļa

    Diāna Ķipļuka

    nodaļas vadītāja
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Personāla uzskaites nodaļa

    Personāla uzskaites nodaļa

    Ingrīda Draveniece

    nodaļas vadītāja
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Austrumlatgales reģionālā nodaļa

    Austrumlatgales reģionālā nodaļa

    pulkvežleitnents Rolands Timoškāns

    nodaļas vadītājs
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Dienvidlatgales reģionālā nodaļa

    Dienvidlatgales reģionālā nodaļa

    pulkvežleitnants Elmārs Rudovičs

    nodaļas vadītājs
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
  • Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvalde

   Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvalde

   pulkvežleitnants Oļegs Gaidamovičs

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • Bruņojuma un tehnisko līdzekļu nodaļa

    Bruņojuma un tehnisko līdzekļu nodaļa

    majors Aigars Stārks

    nodaļas priekšnieks
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Transporta un infrastruktūras nodaļa

    Transporta un infrastruktūras nodaļa

    Aivars Krivmans

    nodaļas vadītājs
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Rīgas nodrošinājuma nodaļa

    Rīgas nodrošinājuma nodaļa

    Andis Leišavnieks

    nodaļas vadītājs
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Publisko iepirkumu nodaļa

    Publisko iepirkumu nodaļa

    Helmuts Logins

    nodaļas vadītājs
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
  • Finanšu pārvalde

   Finanšu pārvalde

   pulkvežleitnante Nadežda Tatarenko

   pārvaldes vadītāja
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • Atlīdzības uzskaites nodaļa

    Atlīdzības uzskaites nodaļa

    Zenta Vilciņa

    nodaļas vadītāja
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites nodaļa

    Pamatlīdzekļu un materiālu uzskaites nodaļa

    Sandra Šonka

    nodaļas vadītāja
    Rūdolfa iela 5, LV 1012
    Visi kontakti
   • Norēķinu nodaļa
   • Budžeta nodaļa
  • Juridiskā nodaļa

   Juridiskā nodaļa

   kapteinis Jānis Voitehovičs

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

   Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

   pulkvežleitnants Oskars Indriksons

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Informācijas sistēmu vadības nodaļa

   Informācijas sistēmu vadības nodaļa

   Dainis Banders

   sistēmanalītiķis
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Lietvedības un arhīva nodaļa

   Lietvedības un arhīva nodaļa

   Zinta Bāliņa

   nodaļas vadītāja
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
 • Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvalde

  Robežpārbaudes un imigrācijas kontroles pārvalde

  pulkvežleitnants Rinalds Belijs

  pārvaldes priekšnieks
  Rūdolfa iela 5, LV 1012
  Visi kontakti
  • Robežpārbaudes nodaļa

   Robežpārbaudes nodaļa

   pulkvežleitnante Inese Sticere

   nodaļas priekšniece
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Imigrācijas kontroles nodaļa

   Imigrācijas kontroles nodaļa

   pulkvežleitnants Agnis Višņevskis

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
 • Operatīvās vadības pārvalde

  Operatīvās vadības pārvalde

  pulkvedis Jānis Laimiņš

  pārvaldes priekšnieks
  Rūdolfa iela 5, LV 1012
  Visi kontakti
  • Nacionālais koordinācijas centrs

   Nacionālais koordinācijas centrs

   pulkvežleitnants Raivo Upenieks

   centra priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Analītiskā nodaļa

   Analītiskā nodaļa

   majors Vladimirs Ivanovs

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Robežuzraudzības nodaļa

   Robežuzraudzības nodaļa

   pulkvežleitnants Agris Čubars

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
 • Kriminālizmeklēšanas pārvalde
  • Operatīvās darbības nodaļa
  • Izmeklēšanas nodaļa
  • Atbalsta nodaļa
 • Eiropas Savienības lietu pārvalde

  Eiropas Savienības lietu pārvalde

  pulkvedis Andrejs Rogozins

  pārvaldes priekšnieks
  Rūdolfa iela 5, LV 1012
  Visi kontakti
  • Kopīgo operāciju nodaļa

   Kopīgo operāciju nodaļa

   pulkvežleitnants Jurijs Skorodihins

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
  • Sadarbības koordinācijas nodaļa

   Sadarbības koordinācijas nodaļa

   virsleitnants Aleksandrs Gromovs

   nodaļas priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
 • Inspekcijas un slepenības režīma dienests
 • Ekspertīžu dienests
 • Atgriešanas un patvēruma lietu nodaļa

  Atgriešanas un patvēruma lietu nodaļa

  pulkvežleitnants Mareks Hoņavko

  nodaļas priekšnieks
  Rūdolfa iela 5, LV 1012
  Visi kontakti
 • Sevišķās lietvedības nodaļa
 • DAP Kinoloģijas nodaļa

  DAP Kinoloģijas nodaļa

  majors Jānis Želvis

  nodaļas priekšnieks
  Visi kontakti
 • Teritoriālās struktūrvienības
  • Ventspils pārvalde

   Ventspils pārvalde

   pulkvežleitnants Andris Ansons

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • VEP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    VEP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    kapteine Inga Mežale

    dienesta priekšnieka
    Visi kontakti
    • VEP Kinoloģijas nodaļa

     VEP Kinoloģijas nodaļa

     kapteine Kristīne Šeiko

     galvenā inspektore
     Visi kontakti
   • Kurzemes dienests

    Kurzemes dienests

    pulkvežleitnants Guntars Spinga

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
    • Liepājas nodaļa

     Liepājas nodaļa

     kapteine Indra Kurše

     nodaļas priekšniece
     Visi kontakti
    • Mērsraga atbalsta punkts
    • Saldus atbalsta punkts

     Saldus atbalsta punkts

     kapteinis Guntis Slūtiņš

     galvenais inspektors
     Visi kontakti
    • Tukuma atbalsta punkts

     Tukuma atbalsta punkts

     kapteine Vita Rundāne

     vecākā inspektore
     Visi kontakti
   • Ventspils nodaļa

    Ventspils nodaļa

    majore Anita Berga

    nodaļas priekšniece
    Visi kontakti
   • Jūras operāciju koordinācijas centrs

    Jūras operāciju koordinācijas centrs

    pulkvežleitnants Askolds Pukjans

    centra priekšnieks
    Visi kontakti
   • Jūras robežuzraudzības dienests

    Jūras robežuzraudzības dienests

    pulkvežleitnants Edgars Priede

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
    • Jūras nodaļa

     Jūras nodaļa

     kapteinis Reinis Pastars

     nodaļas priekšnieks
     Visi kontakti
    • Līča nodaļa

     Līča nodaļa

     virsleitnants Igors Beļaks

     nodaļas priekšnieks
     Visi kontakti
  • Rīgas pārvalde

   Rīgas pārvalde

   pulkvedis Ojārs Kārkliņš

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • RIP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    RIP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    kapteine Lienīte Valtenberga

    galvenā inspektore
    Visi kontakti
    • RIP Kinoloģijas nodaļa

     RIP Kinoloģijas nodaļa

     majore Liene Priede

     nodaļas priekšniece
     Visi kontakti
   • Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienests

    Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienests

    pulkvežleitnante Inese Kūmiņa

    dienesta priekšniece
    Visi kontakti
    • Konvoja nodaļa

     Konvoja nodaļa

     virsleitnants Viktors Vrubļevskis

     vecākais inspektors
     Visi kontakti
   • Rīgas dienests

    Rīgas dienests

    majors Gatis Ruža

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Vidzemes dienests

    Vidzemes dienests

    majors Raitis Briedis

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
    • Saulkrastu atbalsta punkts
   • Zemgales dienests

    Zemgales dienests

    majors Ainārs Balcers

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Skultes nodaļa

    Skultes nodaļa

    kapteinis Raivo Čekaļins

    galvenais inspektors
    Visi kontakti
   • Lidostas "Rīga" robežkontroles punkts

    Lidostas "Rīga" robežkontroles punkts

    pulkvežleitnants Verners Stūrmanis

    robežkontroles punkta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Rīgas ostas robežkontroles punkts

    Rīgas ostas robežkontroles punkts

    kapteinis Jānis Paeglis

    robežkontroles punkta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Mucenieki"

    Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Mucenieki"

    pulkvežleitnants Oskars Mitrevičs

    centra priekšnieks
    Visi kontakti
  • Viļakas pārvalde

   Viļakas pārvalde

   pulkvedis Varis Pētersons

   pārvaldes priekšnieks
   Garnizona iela 19, Viļaka, LV - 4583
   Visi kontakti
   • VIP Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienests

    VIP Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienests

    leitnants Oskars Stablinieks

    galvenais inspektors
    Visi kontakti
   • VIP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    VIP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    majors Raimonds Romanovskis

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
    • Operatīvās vadības nodaļa

     Operatīvās vadības nodaļa

     kapteine Tatjana Silineviča

     galvenā inspektore
     Visi kontakti
    • VIP Kinoloģijas nodaļa

     VIP Kinoloģijas nodaļa

     kapteinis Sergejs Zeļenovskis

     nodaļas priekšnieks
     Visi kontakti
    • Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa

     Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa

     majors Vjačeslavs Krivošejevs

     nodaļas priekšnieks
     Visi kontakti
   • Pededzes robežapsardzības nodaļa

    Pededzes robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnante Jeļena Zitāne

    nodaļas priekšniece
    Visi kontakti
   • Bērziņu robežapsardzības nodaļa

    Bērziņu robežapsardzības nodaļa

    pulkvežlaitnants Valerijs Vorobjovs

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Lavošnieku robežapsardzības nodaļa

    Lavošnieku robežapsardzības nodaļa

    majors Mārtiņš Griestiņš

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Šķilbēnu robežapsardzības nodaļa

    Šķilbēnu robežapsardzības nodaļa

    majore Aina Deksne

    nodaļas priekšniece
    Visi kontakti
   • Punduru robežapsardzības nodaļa

    Punduru robežapsardzības nodaļa

    majors Vladislavs Grudinskis

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Vientuļu robežkontroles punkts

    Vientuļu robežkontroles punkts

    kapteinis Aleksandrs Šalajevs

    priekšnieka vietnieks
    Visi kontakti
   • Viļakas dienests

    Viļakas dienests

    majore Antra Ločmele

    dienesta priekšniece
    Visi kontakti
  • Ludzas pārvalde

   Ludzas pārvalde

   pulkvedis Valdis Jukšs

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • LUP Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienests

    LUP Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienests

    majors Oskars Čačka

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • LUP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    LUP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

    pulkvežleitnants Raimonds Kublickis

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
    • Operatīvās vadības nodaļa
    • LUP Kinoloģijas nodaļa

     LUP Kinoloģijas nodaļa

     majore Svetlana Degtereva

     nodaļas priekšniece
     Visi kontakti
    • Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa

     Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa

     majors Vitālijs Ščolkins

     nodaļas priekšnieks
     Visi kontakti
   • Aizgāršas robežapsardzības nodaļa

    Aizgāršas robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnants Edgars Rancāns

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Krivandas robežapsardzības nodaļa

    Krivandas robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnants Edvīns Naglis

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Opoļu robežapsardzības nodaļa

    Opoļu robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnants Uldis Grebežs

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Pasienes robežapsardzības nodaļa

    Pasienes robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnants Sandris Buliga

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Grebņevas robežapsardzības nodaļa

    Grebņevas robežapsardzības nodaļa

    majore Ināra Poikāne

    nodaļas priekšniece
    Visi kontakti
   • Grebņevas robežkontroles punkts

    Grebņevas robežkontroles punkts

    pulkvežleitnants Ēriks Harčenko

    nodaļas priešknieks
    Visi kontakti
    • Kārsavas robežas šķērsošanas vieta
   • Terehova robežkontroles punkts

    Terehova robežkontroles punkts

    pulkvežleitnats Valdis Probuks

    robežkontroles punkta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkts

    Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkts

    majors Andris Višņevskis

    robežkontroles punkta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Ludzas dienests

    Ludzas dienests

    majors Dmitrijs Rutkovskis

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
  • Daugavpils pārvalde

   Daugavpils pārvalde

   pulkvedis Oļegs Jemašovs

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils"

    Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils"

    majore Jeļena Beinaroviča

    dienesta priekšnieka vietniece (Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Daugavpils" priekšniece)
    Visi kontakti
   • Daugavpils dienests

    Daugavpils dienests

    majors Juris Kusiņš

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Šķaunes robežapsardzības nodaļa

    Šķaunes robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnants Aivars Začests

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Kaplavas robežapsardzības nodaļa

    Kaplavas robežapsardzības nodaļa

    majors Igors Puzanovs

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Silenes robežapsardzības nodaļa

    Silenes robežapsardzības nodaļa

    majors Arvīds Beinarovičs

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Piedrujas robežapsardzības nodaļa

    Piedrujas robežapsardzības nodaļa

    majors Aigars Steļmaks

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
   • Robežnieku robežapsardzības nodaļa

    Robežnieku robežapsardzības nodaļa

    pulkvežleitnants Ilmārs Aišpurs

    nodaļas priekšnieks
    Visi kontakti
  • Aviācijas pārvalde

   Aviācijas pārvalde

   pulkvedis Aleksandrs Šukšins

   pārvaldes priekšnieks
   Rūdolfa iela 5, LV 1012
   Visi kontakti
   • Lidojumu un operatīvās vadības centrs/ARCC
   • Aviācijas dienests
   • Aviācijas inženiertehniskais dienests

    Aviācijas inženiertehniskais dienests

    majors Andrejs Ivanovs

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
   • Lidlauka ekspluatācijas un bruņojuma dienests

    Lidlauka ekspluatācijas un bruņojuma dienests

    majors Pēteris Ķipļuks

    dienesta priekšnieks
    Visi kontakti
 • Valsts robežsardzes koledža
 • Rīgas nodaļa

  Rīgas nodaļa

  majors Gatis Ruža

  dienesta priekšnieks
  Visi kontakti
 • Daugavgrīvas nodaļa

  Daugavgrīvas nodaļa

  kapteinis Ainārs Platpīrs

  nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs
  Visi kontakti
 • DAP Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienests

  DAP Bruņojuma un inženiertehnisko līdzekļu dienests

  majors Juris Hāns

  dienesta priekšnieks
  Visi kontakti
 • DAP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

  DAP Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienests

  kapteinis Vadims Grickovs

  galvenais inspektors
  Visi kontakti