Kontakti

gp.uzskaite [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • nodrošina un veic Valsts robežsardzes struktūras pilnveidošanu un Valsts robežsardzes amatu sarakstu izstrādi
  • nodrošina Valsts robežsardzes darbinieku amatu klasificēšanu
  • veic personāla apmācības darbam ar personāla uzskaites datu bāzi
  • nodrošina informācijas par Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatu sarakstiem un personāla izvietojumu sagatavošanu un ievietošanu Valsts robežsardzes datortīkla vietnē
  • koordinē un veic personāla uzskaites datu ievadi personāla uzskaites datu bāzē
  • koordinē un veic pārskatu, atskaišu un izziņu par personālu sagatavošanu
  • koordinē un veic personu lietu uzturēšanu, uzskaiti, izmantošanu, glabāšanu un nosūtīšanu uz arhīvu

Darbinieki

Ingrīda Draveniece

nodaļas vadītāja
ingrida.draveniece [at] rs.gov.lv

Inese Mauriņa

vecākā speciāliste (HOP lietotāju un ARF koordinators)
inese.maurina [at] rs.gov.lv

Ilona Tīrele

vecākā speciāliste
ilona.tirele [at] rs.gov.lv

Lidija Bimbirule

speciāliste
lidija.bimbirule [at] rs.gov.lv

Iveta Malahovska

speciāliste
iveta.malahovska [at] rs.gov.lv

Dace Dzērve

speciāliste
dace.dzerve [at] rs.gov.lv

Gunita Skuja

vecākā speciāliste
gunita.skuja [at] rs.gov.lv