Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķis ir:

  • stiprināt un attīstīt visus kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus, tostarp tās ārējo dimensiju;

  • sniegt atbalstu likumīgai migrācijai uz dalībvalstīm saskaņā ar to ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, piemēram, darba tirgus vajadzībām, vienlaikus nodrošinot dalībvalstu imigrācijas sistēmu integritāti, un veicināt trešo valstu valstspiederīgo efektīvu integrāciju;

  • stiprināt taisnīgas un efektīvas atgriešanas stratēģijas dalībvalstīs, kas veicina nelikumīgās imigrācijas apkarošanu, uzsvaru liekot uz atgriešanas ilgtspēju un efektīvu atpakaļuzņemšanu izcelsmes un tranzīta valstīs; 

  • stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm, īpaši ar tām, kuras visvairāk ietekmē migrācijas un patvēruma plūsmas, tostarp īstenojot praktisku sadarbību.

 

attels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta Nr.VRS/PMIF/2020/2 „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošana

Projekta Nr.VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana” īstenošana

Projekta Nr.VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana” īstenošana

Piegādātas trīs speciāli aprīkotas vieglās (konvoja) automašīnas

Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība

Īstenots projekts „Konvojnieku kapacitātes stiprināšana”

Projekta Nr. VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana” īstenošana

Projekta Nr. VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana” īstenošana

Projekta VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” realizācija uz 31.12.2020.

Projekta Nr.VRS/PMIF/2020/2 „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošana

Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3.posms)

VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana

Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)

Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" iekārtošana un aprīkošana (1.posms)

Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar informācijas centra uzturēto biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)

Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (1.posms)

Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)

Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)

Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2.posms)

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Turcijas uz Latviju

 

Noslēdzies projekts Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” Valsts robežsardzē.

Noslēdzies projekts Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” Valsts robežsardzē.
Skatīt vairāk