Statuss:
Īstenošanā

Valsts robežsardzes koledžā tika īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (turpmāk – Fonda) 2014. – 2020.gada programmas projekts Nr.VRK/PMIF/2019/2 „Konvojnieku kapacitātes stiprināšana”. Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) pabeidza realizēt projektu 2020.gada 31.decembrī, sasniedzot projekta izvirzīto mērķi - pilnveidots konvojnieku mācību process. Projekts realizēts 85 372,20 euro apmērā, no tiem Fonda finansējums 64 029,15 euro, nacionālais līdzfinansējums – 21 343,05 euro.

Projekta īstenošanas rezultātā ir pilnveidotas VRK personāla zināšanas trīs pieredzes braucienos konvojēšanas labākās prakses pārņemšanā (Lietuva, Polija, Nīderlande) un divos pieredzes braucienos labākās prakses pārņemšanā cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanas jomā (Polija un Lietuva). Projekta ietvaros izstrādātas divas kvalifikācijas paaugstināšanas programma “Konvojnieku apmācība” un „Cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana atgriešanas un patvēruma procedūrās”, kā arī izstrādāti mācību – metodiskie materiāli: četri plakāti, četras mācību filmas un seši interaktīvie mācību līdzekļi. Projekta laikā apmācītas 135 Valsts robežsardzes amatpersonas.

ES

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardzes koledža.

Sagatavoja:

Diāna Deņisova

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze

tālr. 64603680, mob. 26551139

e-pasts: diana.denisova@rs.gov.lv