Valsts robežsardze

Valsts robežsardze ir valsts iestāde.

Valsts robežsardze ir bruņota.

Tās galvenais uzdevums ir apsargāt Latvijas valsts robežas.

Valsts robežsardzei uzdevumus palīdz veikt:

  • valsts iestādes,
  • pašvaldības iestādes,
  • uzņēmumi
  • un Latvijas iedzīvotāji.

Robežsardzes likums nosaka Valsts robežsardzes:

  • uzdevumus,
  • funkcijas,
  • kompetenci
  • un pienākumus.

Robežsargs pilda robežsardzes uzdevumus.

    Valsts robežsardzes priekšnieks ir ģenerālis Guntis Pujāts.