Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" iekārtošana un aprīkošana (1.posms)

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Atgriešana" nacionālās prioritātes „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras" aktivitātei „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana atgriešanas un patvēruma jomā".

Projekta īstenošana: 19.04.2017. - 31.10.2017.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 358 818,00 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 269113,00 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 89705,00 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt aizturēto ārzemnieku sadzīves apstākļus atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Projekta tiešai mērķis: Iekārtot un aprīkot Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" telpas ar sadzīves aprīkojumu, mēbelēm un biroja tehniku atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un standartiem.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Iekārtot un aprīkot Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru "Mucenieki" ar sadzīves aprīkojumu, mēbelēm un biroja tehniku.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks aprīkotas:

 1. 20 aizturēto personu dzīvojamās telpas ar tualeti un dušu;

 2. 15 aizturēto personu koplietošanas telpas (2 veļas mazgātavas, 2 ēdamtelpas, 1 trenažieru zāle, 1 skolas telpa, 1 reliģisko rituālu telpa, 1 ēdamzāle, 1 virtuve, 2 smēķētavas, 1 bērnu istaba, 2 atpūtas telpas, 1 apmeklētāju telpa);

 3. 12 speciālās telpas (1 psihologa kabinets; 1 apskates telpa, 1 procedūru kabinets, 1 internista kabinets, 1 internista telpa, 2 medicīnas izolatori, 1 foto un daktiloskopijas telpa, 2 intervēšanas telpas un 2 iekšējās kārtības pārkāpēju telpas);

 4. 6 palīgtelpas (1 tīras veļas glabātuve, 1 netīras veļas glabātuve, 2 apkopējas telpas,1saimniecības preču noliktava, 1 aizturēto mantu glabātuve);

 5. 18 personāla telpas (12 darba kabineti, 1 personāla mācību klase, 2 personāla ģērbtuves, 2 personāla atpūtas telpas, 1 palīgtelpa (ieroču glabātuve));

 6. 2 pastaigu laukumi un 1 bērnu rotaļu laukums.

 7. Kopsummā aprīkota 71 telpa 80 aizturēto ārzemnieku izmitināšanai.

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" telpas aprīkotas ar:

 1. mēbelēm;

 2. sadzīves tehniku un inventāru;

 3. biroja tehniku;

 4. medicīnas iekārtām;

 5. trenažieriem un inventāru.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa „Atgriešana" nacionālās prioritātes „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras" aktivitātei „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana atgriešanas un patvēruma jomā".

Projekta īstenošana: 19.04.2017. - 30.11.2017.

Projekta īstenošana tika pagarināta par vienu mēnesi.

Projekta budžets:
Projekta kopējais finansējums: 270 672,00 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 203 004,00 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 67 668,00 EUR

Projekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā izveidojās finanšu ekonomija.

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt aizturēto ārzemnieku sadzīves apstākļus atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Projekta tiešai mērķis: Iekārtot un aprīkot Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" telpas ar sadzīves aprīkojumu, mēbelēm un biroja tehniku atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un standartiem.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Iekārtot un aprīkot Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru "Mucenieki" ar sadzīves aprīkojumu, mēbelēm un biroja tehniku.

Projektu īstenošanas rezultātā tika aprīkotas:
1. 20 aizturēto personu dzīvojamās telpas ar tualeti un dušu;

2. 15 aizturēto personu koplietošanas telpas (2 veļas mazgātavas, 2 ēdamtelpas, 1 trenažieru zāle, 1 skolas telpa, 1 reliģisko rituālu telpa, 1 ēdamzāle, 1 virtuve, 2 smēķētavas, 1 bērnu istaba, 2 atpūtas telpas, 1 apmeklētāju telpa);

3. 12 speciālās telpas (1 psihologa kabinets; 1 apskates telpa, 1 procedūru kabinets, 1 internista kabinets, 1 internista telpa, 2 medicīnas izolatori, 1 foto un daktiloskopijas telpa, 2 intervēšanas telpas un 2 iekšējās kārtības pārkāpēju telpas);

4. 6 palīgtelpas (1 tīras veļas glabātuve, 1 netīras veļas glabātuve, 2 apkopējas telpas,1saimniecības preču noliktava, 1 aizturēto mantu glabātuve);

5. 18 personāla telpas (12 darba kabineti, 1 personāla mācību klase, 2 personāla ģērbtuves, 2 personāla atpūtas telpas, 1 palīgtelpa (ieroču glabātuve));

6. 2 pastaigu laukumi un 1 bērnu rotaļu laukums.

7. Kopsummā aprīkota 71 telpa 80 aizturēto ārzemnieku izmitināšanai.

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra "Mucenieki" telpas aprīkotas ar:
1. mēbelēm;

2. sadzīves tehniku un inventāru;

3. biroja tehniku;

4. medicīnas iekārtām;

5. trenažieriem un inventāru.

attels

attels

attels

attels

attels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasts inga.svirska@rs.gov.lv
tel. 67075741
 

Publicēšanas datums: 30.11.2017.


Kontaktpersona: Inga Svirska
e-pasts inga.svirska@rs.gov.lv
tel. 67075741
 

Publicēšanas datums: 24.04.2017.