Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  21.03.2024.
  Projekta Nr. VRS/PMIF/2023/4 “Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšana (1. posms)” (turpmāk – projekts) vispārīgais mērķis ir nodrošināt personu, kuras nelegāli šķērsojušas Eiropas Savienības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.09.2023.
  Analizējot situāciju var konstatēt, ka Latvijas Republikā 2023. gadā saglabājas augsts nelegālās imigrācijas risks un saglabājas ievērojams skaits ārzemnieku, kas pārkāpj ieceļošanas un uzturēšanās vai ceļošanas tranzītā nosacījumus. Pieaug arī patvēruma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.09.2023.
  Valsts robežsardzē noslēgusies projekta Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošana (01.01.2019. - 30.06.2023.).  Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020…
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.03.2023.
  Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekta grozījumu rezultātā (no 2023.gada 1.janvāra) tika apvienoti 2 projekti:  Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)”…
  19.07.2022.
  Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze. Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana”…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.03.2022.
  2022.gada 31.janvārī ir noslēgusies 2020.gada 31.jūlijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstītās vienošanās Nr.VRS/PMIF/2020/2 par Projekta „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošana. …
  10.02.2022.
  2021.gada 31.septembrī ir noslēgusies Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Projekta Nr.VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana” īstenošana. Projekta ietvaros konvojēšanas vajadzībām tika iegādātas: trīs…
  15.01.2022.
  2019.gada 30.decembrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2019/5 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3.posms)” īstenošanas kārtību. Minētā projekta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.10.2021.
  Uzlabojot Valsts robežsardzes atgriešanas un patvērumu jomā iesaistīto struktūrvienību mobilitāti, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros, saskaņā ar starp Valsts robežsardzi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORDE” noslēgto līgumu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  21.07.2021.
  Īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu Nr.VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana”, Valsts robežsardze 2020.gada 30.septembrī noslēdza līgumu ar  SIA “NORDE” par trīs trīsvietīgu speciāli…