Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Robežsargs pie datora

2022.gada 31.janvārī ir noslēgusies 2020.gada 31.jūlijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstītās vienošanās Nr.VRS/PMIF/2020/2 par Projekta „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošana.  

Projekta īstenošanas rezultātā ir  nodrošināti aizturēto ārzemnieku sadzīves un VRS amatpersonu darba apstākļi atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, labiekārtojot un atjaunojot Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru “Daugavpils” un “Mucenieki” sadzīves apstākļus, un nodrošinot VRS atgriešanas un patvēruma lietu jomā iesaistīto amatpersonu darba apstākļus.

Projekta īstenošanas periods:
31.07.2020. - 31.01.2022.

Projekta budžets:

Kopējais projekta finansējums

283 655,00 EUR

Fonda finansējums

212 741,00 EUR

Valsts budžeta finansējums

70 914,00 EUR

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Inga Svirska

e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv

Tālr.:67075741