Oficiālā Eiropas statistika

Valsts robežsardze gatavo oficiālo Eiropas statistiku, kas tiek iesniegta Eiropas Savienības Statistikas birojam (Eurostat, kas publicē augstas kvalitātes Eiropas mēroga statistikas datus un indikatorus, kas ļauj salīdzināt valstis un reģionus).

Valsts robežsardze ik gadu (līdz esošā gada 31.martam) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.862/2007 (2007.gada 11.jūlijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem (turpmāk - Regula) (5.un 7.pantiem) sagatavo un iesniedz Eurostat šādu statistiku:

Regulas 5. pants - Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

  • trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kam atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas;
  • trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas nelegāli uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar valsts imigrācijas likumiem (Statistikas dati, tiek sadalīti pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu valstspiederības).

Regulas 7.pants

  • trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas nelegāli uzturas dalībvalstī un par kuriem ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko paziņo vai deklarē, ka viņu uzturēšanās ir nelegāla un ka viņiem jāatstāj dalībvalsts teritorija, sniedzot šo datu sadalījumu pēc minēto personu pilsonības;
  • trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas faktiski ir atstājuši dalībvalsts teritoriju pēc administratīva vai tiesas lēmuma vai akta, kā minēts a) apakšpunktā, sniedzot sadalījumu pēc minēto personu pilsonības.

Statistikas publicēšana

Valsts robežsardzes sagatavotā oficiālā Eiropas statistika tiek apkopota un publicēta Eurostat mājas lapā pēc zemāk norādītajām Eurostat mājas lapas saitēm:


Kvalitātes saistības

VRS sagatavo oficiālo Eiropas statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 862/2007, tās apjomu, detalizācijas pakāpi un izmaksas samērojot ar Eurostat prasībām. Papildus, Eurostat nosūtāmie dati ir anonimizēti, noapaļoti un neparedz personu ne tiešu, ne netiešu identificēšanu.

Valsts robežsardzes informācija par oficiālās Eiropas statistikas sagatavošanas kontaktpersonām

Operatīvās vadības pārvaldes Analītiskās nodaļas priekšnieks majors Vladimirs Ivanovs
e-pasts: vladimirs.ivanovs@rs.gov.lv; tālr.: 67075768