Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma Horizon 2020 (Apvārsnis 2020) ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā.

"Apvārsnis 2020" apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. "Apvārsnis 2020" stimulēs ekonomiku, stiprinās ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tieksies uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.
 

 

ESavieniba.gif Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde