2010.gada 23.augustā tika parakstīta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu. 2010.gada beigās Vienošanās tika ratificēta un 2011. gada 1.decembrī tika uzsākta tās piemērošana.

Vienošanās paredz, ka abu valstu pavalstnieki varēs šķērsot ārējo robežu, izmantojot vietējās pierobežas satiksmes atļaujām.

Atļaujas var saņemt pierobežas iedzīvotāji - personas, kuras pastāvīgi dzīvo pierobežas teritorijā ne mazāk kā vienu gadu, kā arī viņu laulātie, vecāki, vecvecāki, nepilngadīgi bērni, nepilngadīgi adoptētie, nepilngadīgi aizbilstamie, nepilngadīgi mazbērni, nepilngadīgi mazmazbērni, ar kuriem ir kopīga saimniecība, pat ja viņi pierobežas teritorijā dzīvo mazāk nekā vienu gadu un kuru ieceļošanas mērķis otras valsts teritorijā ir:

 • regulāra piedalīšanās kultūras, izglītības, zinātniskos un sporta pasākumos, ko rīko Latvijas un Baltkrievijas valstu valsts pārvaldes institūcijas un iestādes, vai to organizēšana;

 • piederošs vai valdījumā esošs nekustamais īpašums;

 • radinieku apmeklēšana;

 • radinieku smaga slimība vai nāve;

 • radinieku apbedījuma vietu apmeklēšana;

 • medicīniskās palīdzības saņemšana;

 • piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar vietējām tradīcijām un reliģisku rituālu piekopšanu;

 • regulāru kontaktu īstenošana saimnieciskas darbības jomā bez tiesībām strādāt.

Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniedz, pamatojoties uz pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastāda pierobežas teritorijas vietējās pašvaldības. Lai pieteiktos vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai pierobežas iedzīvotājiem jāgriežas attiecīgajā pierobežas teritorijas pašvaldībā. Atļauju izsniegšanu īsteno Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī.

Saskaņā ar Vienošanos pierobežas iedzīvotāji robežu var šķērsot bez vīzām caurlaides punktos, kas atvērti starptautiskai un divpusējai satiksmei, uzrādot derīgus ceļošanas dokumentus ar vietējās pierobežas satiksmes atļaujām. Abu valstu pierobežas teritoriju iedzīvotājiem šīs Vienošanās ietvaros nav vajadzīgas caurlaides, lai atrastos pierobežas joslā (pierobežas zonā).

Vienas valsts pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, uzturoties otras valsts teritorijā, jābūt visu uzturēšanās laiku derīgam dokumentam (apdrošināšanas polisei, sertifikātam), kas apliecina, ka noslēgts medicīniskās apdrošināšanas līgums, garantējot veselības aizsardzības iestādei, ka pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā tiks atlīdzinātas ārstēšanas izmaksas, kā arī pārvietošanās izdevumi ar sanitāro transportu uz pastāvīgo dzīvesvietas valsti.

Pierobežas teritoriju iedzīvotājiem vietējās pierobežas satiksmes atļaujas izsniedz ar derīguma termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem, bet ne ilgāku kā derīgā ceļošanas dokumenta derīguma termiņš. Kopējais uzturēšanās ilgums otras valsts pierobežas teritorijā vietējās pierobežas satiksmes atļaujas derīguma termiņa laikā nedrīkst pārsniegt 90 (deviņdesmit) dienas 6 (sešu) mēnešu laikā.

Vienas valsts pierobežas teritorijas iedzīvotājiem, kas saskaņā ar šīs vienošanās noteikumiem uzturas otras valsts pierobežas teritorijā, ir jāievēro uzturēšanās valsts tiesību akti. Pierobežas teritoriju iedzīvotāji, kas pārkāpuši ar šo vienošanos noteikto kārtību vai ieceļošanas, izceļošanas un uzturēšanās noteikumus otras valsts pierobežas teritorijā, ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas tiesību aktiem.

Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju administratīvi teritoriālo vienību saraksts

Latvijas Republikā:

 • Republikas pilsēta - Daugavpils
 • Aglonas novada Aglonas, Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagasti.
 • Dagdas novada Dagdas pilsēta un Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu, Šķaunes pagasti.
 • Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vecsalienas, Višķu pagasti.
 • Ilūkstes novada Šēderes pagasts.
 • Krāslavas novada Krāslavas pilsēta un Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagasti.
 • Ludzas novada - Briģu, Istras, Nirzas, Pildas, Rundēnu pagasti.
 • Rēzeknes novada Kaunatas pagasts.
 • Zilupes novada Zilupes pilsēta un Lauderu, Pasienes, Zaļesjes pagasti.

Baltkrievijas Republikā:
- Verhņedvinskas rajona Bigosovo, Čapajeva, Sarjas, Osvejas, Kohanoviču, Belkovščinas ciemu Deputātu padomes, pilsēta - Verhņedvinska.
- Mioru rajona Povjatjes, Perebrodjes, Uzmenu, Mioru, Novij Pogosta, Turkovo ciemu Deputātu padomes, pilsēta - Мiori.
- Braslavas rajona Drujas, Pļusu, Slobodkas, Opsas, Daļokiju, Ahremovcu, Mežanu, Teterku, Vidzu ciemu Deputātu padomes, pilsēta - Braslava, ciemats - Vidzi.

14.02.2012.