attels

Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centrs ir starptautiska organizācija ar 15 dalībvalstīm. Tajā ir vairāk nekā 200 darbinieki, misija Briselē, reģionālie biroji un pārstāvji visā Eiropā, Ziemeļāfrikā, Tuvajos Austrumos un Latīņamerikā.

Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centrs saņem finansējumu no dalībvalstīm, Eiropas Komisijas, ANO un citām daudzpusējām institūcijām, kā arī no divpusējiem līdzekļu devējiem.

Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra darbības mērķis ir veicināt novatorisku, visaptverošu un ilgtspējīgu migrācijas politiku un darboties kā pakalpojumu apmaiņas mehānismam valdībām un organizācijām.

Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra darbība balstās uz trīs pīlāru pieeju:

  • politika un pētniecība;

  • migrācijas politika;

  • kapacitātes stiprināšana.

Izmantojot šos trīs pīlārus, Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centrs spēj atbalstīt dalībvalstis un partnerus dažādās jomās, kas saistītas ar migrāciju.