Statuss:
Īstenošanā
ilustratīvs foto

Projekta nosaukums: Nr. ICMPD/2022/MPF-357-001 „Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana „zaļās” un jūras robežu novērošanai”

Projekta īstenotājs: Latvijas Republikas Valsts robežsardze (VRS) sadarbībā ar Gruzijas Robežpoliciju (GBP).

Projekta īstenošana: 01.04.2022.-31.03.2024.

Projekta budžets: EUR 257 900,00 (94,24% no Eiropas Savienību Iekšējas drošības fonda)

Projekta mērķis ir stiprināt Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitāti zaļās un jūras robežas uzraudzībā. Tas tiks darīts, paplašinot GBP Aviācijas vienības zināšanas un prasmes, organizējot vairākas apmācības par problēmām, kas saistītas ar migrāciju, kā arī uzlabojot robežu uzraudzībai paredzēto tehnisko aprīkojumu. Šim nolūkam Latvijas Valsts robežsardze (VRS) dāvinās Gruzijas partnerim vienu helikopteru un apmācīs personālu tā ekspluatācijai un uzturēšanai, lai varētu ekspluatēt jaunā tipa helikopterus.

Plašāk kopumā projekts veicinās nepieciešamo priekšnosacījumu radīšanu sinerģijai un saskaņošanai ar Eiropas Savienības Acquis starptautisko robežu pārvaldības jomā un uzlabos platformu kopīgām intervencēm pārrobežu sadarbībā un informācijas apmaiņā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  1. Projekta vajadzību analīze un darbības procedūru pārskatīšana

VRS Aviācijas pārvaldes aviācijas inženieri apmeklēs Gruziju, lai veiktu helikopteru tehniskās apkopes organizācijas novērtējumu un sagatavotu “Nepilnību un vajadzību analīzi”, kam sekos rekomendācijas. Šo pirmo novērtējumu papildinās GBR pārstāvju mācību vizīte Latvijā, kas ļaus praktiski ieskatīties VRS struktūrā un organizācijā, kā arī iekšējās aviācijas un helikopteru uzturēšanas noteikumos. Tāpēc GBR būs iespēja pārskatīt savas standarta darbības procedūras, iekšējos noteikumus un mehānismus, lai labāk tos saskaņotu ar Eiropas standartiem un starptautiskās robežu pārvaldības vadlīnijām.

  1. Kapacitātes palielināšana

Plānots apmācīt 4 GBP pilotus, kā arī  2 GBR inženieri saņems teorētiskās un praktiskās apmācības par tāda veida helikoptera lietošanu un apkopi, kas projekta noslēgumā tiks dāvināts Gruzijai. Projekta dalībnieki papildus tiks apmācīti starptautiskās robežu pārvaldības, cilvēktiesību, civilās aviācijas noteikumu un pirmās palīdzības jomā. Šādas apmācības būs pasniedzēju apmācības (ToT) veidā, kas tādējādi veicinās projekta rezultātu ilgtspējības pastiprināšanas efektu.

  1. Ziedošana un aprīkojuma iegāde

Projekta noslēgumā Latvijas Valsts robežsardze dāvinās Gruzijai vienu helikopteru un nodrošinās minimāla apjoma rezerves daļu un instrumentu iegādi helikoptera darbības un apkopes nodrošināšanai īstermiņā un vidējā termiņā.

ES logo

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība saskaņā ar līgumu ar ICMPD

caur Migrācijas partnerības fondu

 

Kontaktpersona:

Larisa Koženkova,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākā speciāliste,

tālr. 67913537,

e-pasts: larisa.kozenkova@rs.gov.lv