Statuss:
Īstenošanā
LatBel logo

attels

Projekta nosaukums: „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ICMPD/2019/MPF-295-005

Projekta īstenotājs:

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts robežsardze

Projekta partneri:

 • Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komiteja

Iesaistītās vienības

Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komiteja 

 • Polockas pārvaldes Robežkontroles punkti un robežapsardzības nodaļas
 • Polockas pārvalde
 • Lidostas "Minska" robežkontroles punkts
 • Valsts robežu komitejas štābs
 • Robežapsardzības dienesta institūts

Latvijas Republikas Valsts robežsardze

 • Daugavpils pārvaldes  Robežkontroles punkti un robežapsardzības nodaļas
 • Daugavpils pārvalde
 • Rīgas pārvaldes Lidostas "Rīga" I kategorijas robežkontroles punkts
 • Valsts robežsardzes štābs
 • Valsts robežsardzes koledža

Citas iestādes

 • Baltkrievijas Valsts muitas komiteja
 • LR Muitas pārvalde
 • LR Nodokļu un muitas policija

 Iesaistītās valstis/aģentūra: Austrija, Igaunija, Lietuvas, Polijas, Slovākija, Ukraina, FRONTEX

Projekta īstenošana:

01.11.2019.-31.12.2020.

Projekta kopējais finansējums:

Projekta kopējais finansējums: 494 813,32 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 24 802,34 EUR

Latvijas ieguldījums Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas kopējo kontaktpunktu attīstībai: 7 305,00 EUR

Projekta vispārīgais mērķis:

Pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos.

Projekta konkrētie mērķi:

 • Paaugstināt robežapsardzības iestāžu kapacitāti robežu pārvaldības jomā, īpašu uzmanību pievēršot riska analīzei uz robežām liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos

 • Paplašināt kontaktpunktu operacionālo tīklu informācijas apmaiņai un kopīgi koordinētām aktivitātēm, ieskaitot prasmju un zināšanu pilnveidošanu kopīgajā robežincidentu izmeklēšanā

Sagaidāmie projekta īstenošanas rezultāti:

 • Pilnveidota sadarbība līdz ar divpusējā „Protokola par divu Kopējo Kontaktpunktu izveidošanu (sauszemes un gaisa)" parakstīšanu

 • Izveidots Fokālais punkts (Minskas gaisa RKP) BLR VRK dalībai FRONTEX kopīgajās operācijās

 • Uzlabota abu robežapsardzības iestāžu efektivitāte, izmantojot robežincidentu kopīgās izmeklēšanas principus

 • Samazināti riski, kas saistīti ar nelikumīgo migrāciju liela mēroga sabiedrisko pasākumu laikā, izstrādājot Kopīgu riska analīzi

 • Paaugstināta BLR VRK robežuzraudzības un robežpārbaužu efektivitāte, iegādājoties modernu aprīkojumu (sensorus, pasu lasītājus, komparatoru) un aprīkojot Kopējos Kontaktpunktus

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709

Projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" gaisa robežu ekspertu sanāksme Minskā, Baltkrievijā

Šī gada 26.-27.novembrī, Minskā, Baltkrievijā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" aktivitāte ar mērķi pilnveidot sadarbību un koordinēto aktivitāšu efektivitāti cīņā ar pārrobežu noziedzību, kā arī paaugstināt Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu kapacitāti rīkojoties krīzēs situācijās masu pasākumu laikā.

Aktivitātē piedalījās eksperti no Latvijas Valsts robežsardzes lidostas „Rīga" robežkontroles punkta, Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta, kā arī Baltkrievijas Valsts robežu komitejas lidostas „Minska", centrālā aparāta un Robežsardzes institūta.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

attels

attels

attels

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709

 

Publicēšanas datums: 28.11.2019.

Projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ekspertu sanāksme

Šī gada 26.-27.novembrī, Rīgā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" aktivitāte ar mērķi sagatavot rekomendācijas riska analīzes izstrādei tiesībaizsardzības iestādēm masu pasākumu laikā.

Pasākuma laikā dalībnieki apmainījās ar informāciju šādās jomās:

• pārrobežu noziedzība ieskaitot nelegālo migrāciju, viltotus dokumentus, akcīzes preču kontrabandu, t.sk. narkotikas;

• labāka prakse ko ir ieguvušas tiesībaizsardzības iestādes organizējot pārrobežu pasākumus. Sadarbība ar citām valsts iestādēm un privātām kompānijām iesaistītām robežšķērsošanas procedūrās robežkontroles punktos masu pasākumu laikā.

Aktivitātē piedalījās eksperti no Latvijas Valsts robežsardzes, Muitas pārvaldes, Nodokļu un muitas policijas, Baltkrievijas Valsts robežu komitejas un Valsts muitas komitejas, Ukrainas Valsts robežu dienesta, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

attels

attelsattels

attelsattels

attels

attelsattels

attels

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 

Kontaktpersona: Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709

 

Publicēšanas datums: 28.11.2019.