Statuss:
Īstenošanā
Projekta divpusējā sanāksme 14.02.2020.

2020.gada 24.janvārī, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē Projekta ietvaros tika organizēta divpusēja sanāksme par robežu uzraudzību un robežpārkāpumu kopīgas izmeklēšanas metodēm, kurā piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienesta, Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta un Baltkrievijas Republikas robežsardzes institūciju Polockas robežsardzes vienības amatpersonas.

Sanāksmes laikā dalībnieki izanalizēja un sagatavoja priekšlikumus "Vadlīniju kopīgai izmeklēšanai ar Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītiem robežincidentiem" aktualizēšanai, sagatavoja Pilnvarotā aparāta pārstāvju rīcības plānu gadījumā, ja tiek konstatētas Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu režīma pārkāpuma pazīmes uz Latvijas un Baltkrievijas kopējās robežas. Papildus tam tika apspriests praktisko apmācību plāns, kuru mērķis ir organizēt robežpārbaudes nestandartā situācijā, novēršot masveida nemierus robežšķērsošanas vietās. Iepriekš minētās apmācības ir plānots īstenot šī gada februāra mēnesī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktā.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709