Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Ekspertu sanāksme

Šī gada 21.augustā, videokonferences režīmā notika ES finansētā projekta ICMPD/2019/MPF-295-005 „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ekspertu sanāksme.

Sanāksmē piedalījās Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Rīgas pārvaldes Lidostas “Rīga”, Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Galvenās pārvaldes un Polockas reģionālās vienības pārstāvji.

Sanāksmes ietvaros Latvijas un Baltkrievijas eksperti detalizēti apsprieda divpusējā „Protokola par Kopējo Kontaktpunktu izveidošanu" projekta saturu, tā noslēgšanas īpatnības, kā arī abu valstu pieredzi līdzīgu kontaktpunktu  funkcionēšanā un informācijas apmaiņā.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709