Statuss:
Īstenošanā
Projekta atklāšanas sanāksme 22.11.2019.

Šī gada 22.novembrī, Rīgā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" atklāšanas pasākums. Projekts ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) pulkvedis A.Šukšins un Baltkrievijas Valsts robežu komitejas priekšnieka pirmais vietnieks ģenerālmajors Ihar Butkevic, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas politiskais direktors Ilgvars Kļava, Baltkrievijas Republikas vēstniecības Latvijā padomnieks Oleg Shloma, Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) pārstāve Perrine Fontenas un Projektā iesaistītās robežapsardzības dienestu amatpersonas.
Sanāksmes gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem, kā arī izrunāja tā realizēšanas detaļas.

Būtu jāatzīmē, ka Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos.

Turklāt Projekta laikā ir plānots sasniegt šādus mērķus:

  • pilnveidot sadarbību noslēdzot divpusējo „Protokolu par divu Kopējo Kontaktpunktu izveidošanu (sauszemes un gaisa)"

  • izveidot Fokālo punktu (Minskas gaisa RKP) BLR VRK dalībai FRONTEX kopīgajās operācijās

  • uzlabot abu robežapsardzības iestāžu efektivitāti, izmantojot robežincidentu kopīgās izmeklēšanas principus

  • samazināt riskus, kas saistīti ar nelikumīgo migrāciju liela mēroga sabiedrisko pasākumu laikā, izstrādājot Kopīgu riska analīzi

  • paaugstināt BLR VRK robežuzraudzības un robežpārbaužu efektivitāti, iegādājoties modernu aprīkojumu (sensorus, pasu lasītājus, komparatoru) un aprīkojot Kopējos Kontaktpunktus

Projekta kopējais finansējums: 494 813, 32 EUR

LV VRS ieguldījums: 24 802, 34 EUR

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709