Statuss:
Īstenošanā
Projekta ekspertu sanāksme 11.-12.12.2019.

Šī gada 11.-12.decembrī, Daugavpilī notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" aktivitāte ar mērķi izstrādāt normatīvo bāzi kopējo sauszemes un gaisa robežu kontaktpunktu izveidošanai.

Aktivitātē piedalījās eksperti no Latvijas Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes, Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvaldes, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes, Valsts robežsardzes Robežpārbaužu un imigrācijas kontroles pārvaldes, kā arī Baltkrievijas Valsts robežu komitejas.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709