Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Latbel sanāksme

Šī gada 11.februārī, videokonferences režīmā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ekspertu sanāksmē.

Sanāksmē piedalījās Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Daugavpils pārvaldes, Baltkrievijas Valsts robežu komitejas Galvenās pārvaldes,  Baltkrievijas Valsts robežu komitejas lidostas „Minska” pārvaldes un Polockas reģionālās vienības pārstāvji.

Sanāksmes laikā notika diskusijas par Pušu priekšlikumiem „Protokolam par sauszemes un gaisa Kopējo Kontaktpunktu izveidošanu", kā arī viedokļu apmaiņa par standarta operacionālajām procedūrām attiecībā uz informācijas apmaiņas mehānismu.

Projekts ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709