Statuss:
Īstenošanā
Projekts 28.02.2020

2020.gada 28.februārī Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktā tika organizētas kopējās apmācības ar mērķi pilnveidot personāla iemaņas masveida nemieru novēršanā autoceļa robežkontroles punktā. Apmācībās piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes, Aviācijas pārvaldes, Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Polockas robežsardzes vienības amatpersonas. Kopumā pasākumā tika iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki.

Imitēto masu nekārtību laikā tiesībaizsardzības iestādes praktiski trenējās lokalizēt un neitralizēt nemierus robežšķērsošanas vietā, iesaistot sadarbības struktūrvienību spēkus, kā arī veikt robežpārbaudes nestandartā situācijā.

Nākamās praktiskās apmācības plānots organizēt un īstenot Baltkrievijas robežkontroles punktā „Grigorovščina".

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709