Statuss:
Īstenošanā
Projekta kopējās apmācības 29.01.2020.

2020.gada 29.janvārī Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kaplavas robežapsardzības nodaļā un Baltkrievijas Republikas Valsts robežas komitejas Polockas robežsardzes vienības "Pļusi" postenī tika organizētas kopējās apmācības.

Apmācību laikā Latvijas un Baltkrievijas robežsargi pilnveidoja zināšanas par "Vadlīniju kopīgai izmeklēšanai ar Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas režīma pārkāpšanu saistītiem robežincidentiem" pielietošanu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas abu Pūšu robežsargi praktiski pielietoja Vadlīniju nosacījumus, veicot noteiktā valsts robežas posma kopējo apskati.

Projekta ietvaros tiek plānots realizēt kopumā 5 šāda veida kopējās apmācības.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršanu liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709