Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Projekta sanāksme

Šī gada 26.-27.novembrī, Rīgā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" aktivitāte ar mērķi sagatavot rekomendācijas riska analīzes izstrādei tiesībaizsardzības iestādēm masu pasākumu laikā.

Pasākuma laikā dalībnieki apmainījās ar informāciju šādās jomās:

• pārrobežu noziedzība ieskaitot nelegālo migrāciju, viltotus dokumentus, akcīzes preču kontrabandu, t.sk. narkotikas;

• labāka prakse ko ir ieguvušas tiesībaizsardzības iestādes organizējot pārrobežu pasākumus. Sadarbība ar citām valsts iestādēm un privātām kompānijām iesaistītām robežšķērsošanas procedūrās robežkontroles punktos masu pasākumu laikā.

Aktivitātē piedalījās eksperti no Latvijas Valsts robežsardzes, Muitas pārvaldes, Nodokļu un muitas policijas, Baltkrievijas Valsts robežu komitejas un Valsts muitas komitejas, Ukrainas Valsts robežu dienesta, Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes un Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

ES logo

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709