Statuss:
Īstenošanā
Projketa kopējās apmācības 17.02.2020.

2020. gada 14. februārī Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Polockas robežsardzes vienības robežkontroles punktā „Grigorovščina" Projekta ietvaros tika organizēta divpusēja sanāksme par robežpārbaudes procedūrām robežkontroles punktos, kurā piedalījās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta, Pāternieku un Silenes I kategorijas robežkontroles punktu un Baltkrievijas Republikas Valsts robežu komitejas Polockas robežsardzes vienības amatpersonas.

Sanāksmes laikā dalībnieki apmainījās ar informāciju par koordinētām robežpārbaudes procedūrām robežkontroles punktos, kas veicina brīvu kravas, preču un personu robežas šķērsošanu. Papildus tam tika apspriests praktisko apmācību plāns, kuru mērķis ir organizēt robežpārbaudes nestandartā situācijā, novēršot masveida nemierus robežšķērsošanas vietās. Iepriekš minētās apmācības ir plānots īstenot šī gada 28.februārī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Silenes I kategorijas robežkontroles punktā.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem tika izsniegti sertifikāti.

Projekts tiek īstenots no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709