Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Projekta sanāksme

Šī gada 26.-27.novembrī, Minskā, Baltkrievijā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" aktivitāte ar mērķi pilnveidot sadarbību un koordinēto aktivitāšu efektivitāti cīņā ar pārrobežu noziedzību, kā arī paaugstināt Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu kapacitāti rīkojoties krīzēs situācijās masu pasākumu laikā.

Aktivitātē piedalījās eksperti no Latvijas Valsts robežsardzes lidostas „Rīga" robežkontroles punkta, Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta, kā arī Baltkrievijas Valsts robežu komitejas lidostas „Minska", centrālā aparāta un Robežsardzes institūta.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim un tā galvenais mērķis ir pastiprināt sadarbību un uzlabot koordināciju starp Baltkrievijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm cīņā pret pārrobežu noziedzību, kā arī ar nelikumīgu tranzītu saistīto risku novēršana liela mēroga pārrobežu sabiedriskajos pasākumos. Tas ir daļa no Mobilitātes Partnerības Instrumenta un tas tiek realizēts pamatojoties uz Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) un Valsts robežsardzes noslēgto Granta līgumu ICMPD/2019/MPF-295-005.

ES logo

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Starptautiskās Migrācijas politikas attīstības centra atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Vladimirs Zaguzovs

e-pasts: Vladimirs.Zaguzovs@rs.gov.lv

tel. 67075709