Statuss:
Īstenošanā
ICMPD

2023. gada 23. februārī Prometheus projektu II oficiāli atklāja iekšlietu ministra vietnieks Aleksandrs Darakhvelidze kopā ar Eiropas Savienības delegācijas Gruzijā pārstāvi, Francijas, Itālijas, Latvijas vēstniekiem un Spānijas lietvedi. kā arī ICMPD biroja vadītājs Gruzijā. Tbilisi organizētajā projekta sākuma sanāksmē pulcējās vairāk nekā 50 delegātu no dažādiem Gruzijas Iekšlietu ministrijas departamentiem, no ICMPD, IOM, FRONTEX un dažādu partneru dalībvalstīm. Mērķis bija sapulcināt projekta dalībniekus un ieinteresētās personas, lai apspriestu tā īstenošanu turpmāko 30 mēnešu laikā.

Īstenots Francijā, ar Francijas Iekšlietu ministrijas starptautiskās sadarbības operatora - CIVIPOL – Itālijas, Latvijas un Spānijas un tās sadarbības operatora FIIAPP atbalstu, Eiropas PROMETHEUS projekts šobrīd oficiāli iegājis tā īstenošanas 2. fāzē Gruzijā.

30 mēnešus finansē Eiropas Savienība un Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) Migrācijas partnerības fonds (MPF), un PROMETHEUS II vispārējais mērķis ir atbalstīt Gruzijas iestādes, kas atbild par robežu pārvaldību.

Papildus kapacitātes stiprināšanas atbalstam Gruzijas tiesībaizsardzības iestādēm, kas tika veikts projekta pirmajā posmā (2019-2021) dokumentu krāpšanas apkarošanas, ceļotāju profilēšanas un Šengenas noteikumu piemērošanas jomās, PROMETHEUS II izstrādās jaunas darbības, kas veltītas migrācijas riska analīzei un izmeklēšanas metodēm, lai apkarotu organizētos noziedzīgos tīklus, kas iesaistīti migrantu kontrabandā un cilvēku tirdzniecībā.

 

On 23rd February 2023, the Prometheus project II was officially launched by The Deputy Minister of Internal affairs Mr. Aleksandre Darakhvelidze, together with the representative of European Union Delegation in Georgia, Ambassadors of France, Italy, Latvia and the Chargé d’affaires of Spain as well as the head of ICMPD office in Georgia. The kick off meeting of the project organized in Tbilisi brought together more than 50 delegates from different departments of the Georgian Ministry of Internal affairs, from ICMPD, IOM, FRONTEX, and the different partners’ Member states. The aim was to bring together actors and stakeholders of the project to discuss its implementation in the upcoming 30 months.

Implemented by France, with the support of the French Ministry of Interior's international cooperation operator - CIVIPOL – Italy, Latvia, and Spain and its operator for cooperation FIIAPP,  the European PROMETHEUS project now officially entered the 2nd phase of its implementation in Georgia.   

Funded for 30 months by the European Union and the Migration Partnership Facility (MPF) of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), the overall objective of PROMETHEUS II is to support the Georgian authorities in charge of border management.

In addition to furthering the capacity building support to Georgian law enforcement agencies that was carried out during the first phase of the project (2019-2021) in the areas of combating document fraud, travelers profiling and the application of Schengen regulations, PROMETHEUS II will develop new activities dedicated to migration risk analysis and investigative techniques to combat organized criminal networks involved in migrant smuggling and human trafficking.

ES logo

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756