Statuss:
Noslēdzies
Projekta VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms) realizācija uz 31.05.2022.

Valsts robežsardzē noslēgusies projekta Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošana (01.01.2019. - 30.06.2023.). 

Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana” (Return) nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras” aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana” un aktivitātei „Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai”. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas un izmitināšanas procesu VRS.

Projekta budžets: 1 577 050 euro.

Fonda finansējums 1 182 788 EUR, veidojot 75% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un valsts budžeta līdzfinansējums 394 262EUR, veidojot 25% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta ietvaros tiek veikti šādi problēmu risinājumi:

1. segti izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem ārzemnieku izmitināšanas vietās un gadījumos, kad ārzemnieki aizturēti pēc nelikumīgas valsts robežas šķērsošanu un vēl nav pārvietoti uz Valsts robežsardzes ārzemnieku izmitināšanas vietām (t.sk. valodas, vecuma un DNS ekspertīzes);

2. segti izdevumi tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai;

3. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar  pirmās nepieciešamības precēm;

4. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medicīnas pakalpojumiem un palīdzību (tai skaitā, ambulatorā un stacionārā ārstēšana, izdevumi par COVID-19 testiem, vakcinācija VRS amatpersonām);

5. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medikamentiem;

6. segti izdevumus, lai nodrošinātu ārzemniekus ar saziņas līdzekļiem (virszemes TV abonēšana un bezvadu interneta pieslēgšanas nodrošināšana centros);

7. segti ārzemnieku piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanas nodrošināšanas izmaksas un izdevumi:

-ārzemnieku faktiskās izraidīšanas organizēšana un īstenošana uz galamērķa valstīm,

-izdevumi, kas saistīti ar VRS amatpersonu, kas nodrošina ārzemnieka konvojēšanu uz ārvalstīm,

-ārzemnieku apsardzes un uzraudzības nodrošināšana transportēšanas laikā pa Latvijas teritoriju, tai skaitā līdz valsts robežai,

-degvielas izdevumi (nepieciešami ārzemnieku konvojēšanai Latvijas teritorijas ietvaros procesuālo darbību veikšanai un izraidīšanai līdz Latvijas robežai)..

Projekta Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” (turpmāk – projekts) īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta 1636 ārzemnieku (no tiem 393-2023.gadā(6.men.), 360-2022.gadā, 573-2021.gadā, 310-2019-2020.gados) , tai sk. patvēruma meklētāju  uzturēšana un izmitināšana: sniegti tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi, nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm, nodrošināti ar medikamentiem, nodrošināti ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV izdevumiem);

  • nodrošināta medicīniskā palīdzība 75 ārzemniekiem un nodrošināti 1034 Covid-19 testi, tai skaitā 18 Valsts robežsardzes amatpersonām (2019. - 2, 2020. – 6, 2021. – 8, 2022. – 39, 2023(6.men. - 20);
  • nodrošināta vakcinācija 24 VRS amatpersonām (2019. - 14, 2020. - 9, 2022. - 1);
  • nodrošināts Covid tests 1034 personām (t.sk. 18 VRS amatpersonām);
  • nodrošināta 22 ārzemnieku izraidīšana (RUS - 3, IND - 1, UZB - 3, AZR -1, TUR - 1, NGA - 1, BLR -3, MDA - 2, CMR - 1, GEO - 5, MAR -1)

Izmantojot līdzekļus, kas ar šī projekta palīdzību tiek piesaistīti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, deva iespēju Valsts robežsardzei nodrošināt augstākus standartus darbību veikšanai ar ārzemniekiem. Šajā posmā un ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē - Uz doto brīdi nav iespējams konkrēti prognozēt aizturēto ārzemnieku pieplūdumu un patvērumu meklētāju skaitu 2023.gadā, un šī projekta turpinājums plānots Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda programmas un aktivitātes ietvaros.

attels

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.