Statuss:
Īstenošanā
FOTO: VRS auto

Uzlabojot Valsts robežsardzes atgriešanas un patvērumu jomā iesaistīto struktūrvienību mobilitāti, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros, saskaņā ar starp Valsts robežsardzi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORDE” noslēgto līgumu 2021.gada 27.septembrī piegādātas divas piecvietīgas un četras septiņvietīgas speciāli aprīkotas vieglās (konvoja) automašīnas par kopējo summu 274 079,81 EUR.

FOTO: VRS auto
FOTO: VRS auto
FOTO: VRS auto

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Inga Svirska

e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv

Tālr.:67075741