projekta attels

Projekta Nr. VRS/PMIF/2023/4 Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšana (1. posms)” (turpmāk – projekts) vispārīgais mērķis ir nodrošināt personu, kuras nelegāli šķērsojušas Eiropas Savienības ārējo robežu, uzņemšanu pēc aizturēšanas atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un prasībām, kā arī veikt  trešo valstu valstspiederīgo, kuri nelikumīgi uzturas Latvijā, piespiedu izraidīšanu.

Projekta rezultātā tiks veicināta neatbilstīgas migrācijas novēršana. Projekts nepieciešams Latvijas starptautisko saistību īstenošanai migrācijas jomā – tiks izpildītas Latvijas saistības aizturēto migrantu uzņemšanā un piespiedu izraidīšanā.

 

Projekta tiešie mērķi ir atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un standartiem nodrošināt aizturēto ārzemnieku:

 • identifikāciju;
 • ikdienas un ārkārtas vajadzības aizturēšanas periodā;
 • transportēšanu;
 • atgriešanu mītnes valstī.

Projekta rezultātā Valsts robežsardze nodrošinās savu funkciju efektīvu izpildi, veicot šādas darbības:

 • aizturēto ārzemnieku uzturēšanu;
 • ārzemnieku piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanu;
 • publicitāti par Valsts robežsardzes darbību projekta ietvaros;
 • Projekta vadību.

No 2023.gada 01.jūnija tika organizēti un veikti ārzemnieku un patvēruma meklētāju  uzturēšanas un izmitināšanas pasākumi:

 • nodrošināta vairāk 1000 ārzemnieku uzturēšana un izmitināšana;
 • nodrošināta medicīniskā palīdzība 23 ārzemniekiem;
 • piespiedu kārtā izraidītas 23 personas (9 UZB, 2 RUS, 5 IND, 2 VNM, 2 UKR, 1 KAZ, 2 ALB).

 

Projekta īstenotājs – Valsts robežsardze, vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas savienība.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3 319 520 eiro (no tiem 2 489 640 eiro fonda finansējums, 829 880 eiro no valsts budžeta)

 

#ESfondi, #EUFunds #EUinmyregion, #InvestEU, #ESfondiDrosiba

Informāciju sagatavoja: Evija Bautra,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes lietvede

tālr. 67913534, e-pasts: evija.bautra@rs.gov.lv