Projekta VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms) realizācija uz 31.05.2022.

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana” nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras” aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana”.

Projekta īstenošana: 01.01.2019. - 30.11.2022.

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta budžets:

Apstiprināts: 1 087 212 euro.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, no tiem Fonda finansējums – 815 409 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 271 803 euro.

 

Projekts realizēts:

2019.gadā 131 699 euro,

2020.gadā 165 001 euro,

2021.gadā 342 361 euro,

2022.gadā (11.men.) tiks plānot 448 151 euro.

 

Projekta realizācijas gaita: 2019.-2020.gados Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes realizēja Projektu  Nr. VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta tiešais mērķis - Uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Izmantojot līdzekļus, kas ar šī projekta palīdzību tiek piesaistīti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, deva iespēju Valsts robežsardzei nodrošināt augstākus standartus darbību veikšanai ar ārzemniekiem. Projekta ietvaros tiek veikti šādi problēmu risinājumi:

1. segti izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem ārzemnieku izmitināšanas vietās un gadījumos, kad ārzemnieki aizturēti pēc nelikumīgas valsts robežas šķērsošanu un vēl nav pārvietoti uz Valsts robežsardzes ārzemnieku izmitināšanas vietām (t.sk. valodas, vecuma un DNS ekspertīzes);

2. segti izdevumi tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai;

3. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar  pirmās nepieciešamības precēm;

4. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medicīnas pakalpojumiem un palīdzību (tai skaitā, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos pakalpojumos, bet nepieciešami akūtos gadījumos, ambulatorā un stacionārā ārstēšana, izdevumi par COVID-19 testiem, vakcinācija VRS amatpersonām);

5. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medikamentiem;

6. segti izdevumus, lai nodrošinātu ārzemniekus ar saziņas līdzekļiem (septiņu virszemes TV abonēšana un bezvadu interneta pieslēgšanas nodrošināšana centros).

 

Projekta īstenošanas rezultātā (uz 31.05.2022.):

• nodrošināta 981 ārzemnieku (2019. gadā - 200, 2020.gadā – 110, 2021.gadā – 573, 2022.gadā - 98), tai sk. patvēruma meklētāju  uzturēšana un izmitināšana: sniegti tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi; nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm; nodrošināti ar medikamentiem, nodrošināti ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV izdevumiem);

  • nodrošināta medicīniskā palīdzība 24 ārzemniekiem (2019. gadā - 2, 2020.gadā – 6, 2021.gadā – 8, 2022.gadā - 8)  ;
  • nodrošināta vakcinācija 23 VRS amatpersonām (2019. gadā - 14, 2020.gadā - 9).
  • nodrošināts 2020.gadā Covid tests 714 personām (t.sk. 704 ārzemnieki un 10 VRS amatpersonas).

 

Šobrīd nepastāv finansējuma realizācijas un izpildes termiņa riski.

attels

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītājs: Oļegs Voloncevičs e-pasts olegs.voloncevics@rs.gov.lv  tel. 65404048;

Projekta koordinators: Mareks Hoņavko e-pasts mareks.honavko@rs.gov.lv  tel.67075630;

Projekta grāmatveži: Žanna Priede e-pasts zanna.priede@rs.gov.lv tel.67075673;

                                  Inta Siliņa e-pasts inta.silina@rs.gov.lv  tel.67075694;

Projekta speciālisti: Rita Sebeža e-pasts rita.sebeza@rs.gov.lv

                                 Igors Fjodorovs e-pasts igors.fjodorovs@rs.gov.lv

                                 Iveta Volkova e-pasts iveta.volokova@rs.gov.lv