Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Auto

Īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu Nr.VRS/PMIF/2019/1 „VRS atgriešanas un patvēruma jomas mobilitātes uzlabošana”, Valsts robežsardze 2020.gada 30.septembrī noslēdza līgumu ar  SIA “NORDE” par trīs trīsvietīgu speciāli aprīkotu vieglo (konvoja) automašīnu piegādi” par kopējo summu 139 672,00 EUR.

Noslēgtā līguma ietvaros 2021.gada 7.jūlijā tika piegādātas 3 speciāli aprīkotas vieglās (konvoja) automašīnas, tādejādi, uzlabojot Valsts robežsardzes atgriešanas un patvērumu jomā iesaistīto struktūrvienību mobilitāti, tostarp konvoja mobilitāti.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Inga Svirska

e-pasta adrese: inga.svirska@rs.gov.lv

Tālr.:67075741