Statuss:
Īstenošanā
projekta logo bilde

Analizējot situāciju var konstatēt, ka Latvijas Republikā 2023. gadā saglabājas augsts nelegālās imigrācijas risks un saglabājas ievērojams skaits ārzemnieku, kas pārkāpj ieceļošanas un uzturēšanās vai ceļošanas tranzītā nosacījumus. Pieaug arī patvēruma meklētāju izcelsmes valstu dažādība - patvērumu pieprasījušas personas no Āfrikas (Kongo, Ganas, Kamerūnas, Alžīrijas, Kotdivuāras, Gvinejas, Somālijas, Ēģiptes, Nigērijas, Eritrejas, Marokas, Komoru savienība, Senegāla), Tuvajiem austrumiem (Sīrijas, Palestīnas), Āzijas (Bangladešas, Turcijas, Pakistānas, Afganistānas, Irākas, Irānas, Šrilankas), Dienvidamerikas (Kolumbija, Venecuēla), Ziemeļamerikas (Kubas), bijušajām PSRS republikām (Gruzijas, Krievijas, Kirgizstānas, Ukrainas, Uzbekistānas, Baltkrievijas, Armēnijas, Kazahstānas, Azerbaidžānas). Turklāt, kā liecina statistika, ar lielu varbūtību ir sagaidāmas dažāda veida provokācijas no baltkrievu robežsargu puses, kā piemēram,  jau ir bijušas vairākas verbāla veida agresijas vērstas pret Latvijas robežsargiem.

Visus aizturētos patvēruma meklētājus izmitina VRS patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās (VRS DAP AĀIC „Daugavpils” un VRS RIP AĀIC “Mucenieki”), atsevišķās telpās, šķirti no aizturētajiem ārzemniekiem. Aizturēto patvēruma meklētāju ģimenes, t.sk. kopā ar vecākiem esošās nepilngadīgās personas, tiek izmitinātas kopā, atsevišķi no citām aizturētajām personām speciāli aprīkotā ģimenes blokā. Savukārt aizturētās nepilngadīgās personas bez pavadības tiek izmitinātas VRS DAP AĀIC „”Daugavpils” un VRS RIP AĀIC “Mucenieki” telpās, kurās ir atbilstošs personāls un speciāli atlasīts aprīkojums, lai nodrošinātu visas nepilngadīgo personu vecuma vajadzības. Aizturētajai nepilngadīgai personai tiek nodrošināta iespēja izglītoties, iesaistīties brīvā laika pavadīšanas pasākumos, tai skaitā rotaļās un atpūtas pasākumos, kas atbilst tās vecumam.

To arī ir izvērtējusi un atzinusi Eiropas Savienība, piešķirot Latvijai finansējumu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda  (turpmāk – fonds) 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros.

Projekta Nr.VRS/PMIF/2023/4 Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšana (1. posms)” īstenošana (01.06.2023. - 31.12.2025.). (turpmāk – projekts) vispārīgais mērķis ir nodrošināt personu, kuras nelegāli šķērsojušas Eiropas Savienības ārējo robežu, uzņemšanu pēc aizturēšanas atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un prasībām, kā arī veikt  trešo valstu valstspiederīgo, kuri nelikumīgi uzturas Latvijā, piespiedu izraidīšanu. Projekta rezultātā tiks veicināta neatbilstīgas migrācijas novēršana. Projekts nepieciešams Latvijas starptautisko saistību īstenošanai migrācijas jomā – tiks izpildītas Latvijas saistības aizturēto migrantu uzņemšanā un piespiedu izraidīšanā. Projekts papildina ierobežoto Latvijas valsts budžeta finansējumu migrācijas jomā un veicina Valsts robežsardzes mērķu izpildi - īsteno valsts robežas drošības un migrācijas rīcībpolitiku.

Projekta tiešie mērķi ir atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un standartiem nodrošināt aizturēto ārzemnieku:

  • identifikāciju;
  • ikdienas un ārkārtas vajadzības aizturēšanas periodā;
  • transportēšanu;
  • atgriešanu mītnes valstī.

Projekta rezultātā Valsts robežsardze nodrošinās savu funkciju efektīvu izpildi, veicot šādas darbības:

  • aizturēto ārzemnieku uzturēšanu;
  • ārzemnieku piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanu;
  • publicitāti par Valsts robežsardzes darbību projekta ietvaros;
  • Projekta vadību.

Projekta īstenotājs – Valsts robežsardze, vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas savienība.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 319 520 eiro (no tiem 2 489 640 eiro fonda finansējums, 829 880 eiro no valsts budžeta)

#ESfondi, #EUFunds #EUinmyregion, #InvestEU, #ESfondiDROSIBA

Informāciju sagatavoja: Evija Bautra,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes lietvede

tālr. 67913534, e-pasts: evija.bautra@rs.gov.lv

Tiek īstenots projekts par Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšanu Valsts robežsardzē.

Projekta Nr. VRS/PMIF/2023/4 “Aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju, uzņemšanas un atgriešanas spēju stiprināšana (1. posms)” (turpmāk – projekts) vispārīgais mērķis ir nodrošināt personu, kuras nelegāli šķērsojušas Eiropas Savienības ārējo
Skatīt vairāk