Statuss:
Īstenošanā

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana” nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras” aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana”.

Projekta īstenošana: 01.01.2019. - 31.12.2022.

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta budžets:

Apstiprināts: 599 999 euro.

Projekts realizēts: 296 700 euro apmērā, tai skaitā 2019.gadā 131 699 euro, 2020.gadā 165 001 euro.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, tai skaitā fonda finansējums – 222 525 euro, valsts budžeta līdzfinansējums – 74 175 euro.

 

Projekta realizācijas gaita: 2019., 2020.gadā Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada programmas ietvaros Valsts robežsardze realizēja projektu  Nr.VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” (turpmāk- projekts).

Ir sasniegts projekta tiešais mērķis - uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Izmantojot līdzekļus, kas ar šī projekta palīdzību tiek piesaistīti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda, Valsts robežsardzei tika dota iespēja nodrošināt augstākus standartus darbību veikšanai ar ārzemniekiem.

 

Projekta ietvaros tiek veikti šādi problēmu risinājumi:

1. segti izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem ārzemnieku izmitināšanas vietās un gadījumos, kad ārzemnieki aizturēti pēc nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas un vēl nav pārvietoti uz Valsts robežsardzes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas vietām (t.sk. valodas, vecuma un DNS ekspertīzes);

2. segti izdevumi par tulkošanas pakalpojumiem;

3. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar pirmās nepieciešamības precēm;

4. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medicīnas pakalpojumiem (tai skaitā, kas nav iekļauti valsts apmaksātajos pakalpojumos, bet nepieciešami akūtos gadījumos, ambulatorā un stacionārā ārstēšana, izdevumi par COVID-19 testiem, vakcinācija VRS amatpersonām); 

5. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar medikamentiem;

6. segti izdevumi, lai nodrošinātu ārzemniekus ar saziņas līdzekļiem (septiņu virszemes TV abonēšana un bezvadu interneta pieslēguma abonēšana aizturēto ārzemnieku centros);

7. segti izdevumi dezinfekcijas līdzekļu iegādei konvojam un par autotransporta (vieglās automašīnas, mikroautobusi) dezinfekciju, lai nodrošinātu Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

• uz 31.12.2020. nodrošināta 314 ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšana un izmitināšana: sniegti tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi; nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm; nodrošināti ar medikamentiem, medicīnas pakalpojumiem; nodrošināti ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV un bezvadu interneta pieslēgums);

•  nodrošināta medicīniskā palīdzība 9 ārzemniekiem;

•  nodrošināta vakcinācija 23 Valsts robežsardzes amatpersonām;

• nodrošināts Covid-19 tests 19 personām (tai sk. 17 ārzemnieki un 2 Valsts robežsardzes amatpersonas).

 

Šobrīd nepastāv finansējuma realizācijas un izpildes termiņa riski.

ES

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītājs: Oļegs Voloncevičs, e-pasts olegs.voloncevics@rs.gov.lv, tel. 65404048;

Projekta koordinators: Mareks Hoņavko, e-pasts mareks.honavko@rs.gov.lv, tel.67075630;

Projekta grāmatveži: Žanna Priede, e-pasts zanna.priede@rs.gov.lv, tel.67075673;

                                   Inta Stikāne, e-pasts inta.stikane@rs.gov.lv, tel.67075642;

Projekta specialisti: Rita Sebeža, e-pasts rita.sebeza@rs.gov.lv,

                                 Igors Fjodorovs, e-pasts igors.fjodorovs@rs.gov.lv,

                                 Iveta Volkova, e-pasts iveta.volokova@rs.gov.lv.