Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs

2020.gada 31.jūlijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr.VRS/PMIF/2020/2 par Projekta „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošanu. 

Projekta nosaukums: „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)”.

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt aizturēto ārzemnieku sadzīves un VRS amatpersonu darba apstākļus atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Projekta tiešais mērķis: Labiekārtot un atjaunot Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru “Daugavpils” un “Mucenieki” sadzīves apstākļus, un nodrošināt VRS atgriešanas un patvēruma lietu jomā iesaistīto amatpersonu darba apstākļus.

Projekta īstenošanas periods:
31.07.2020. - 31.12.2021.

Projekta budžets:

Kopējais projekta finansējums

307 955,00 EUR

Fonda finansējums

230 966,00 EUR

Valsts budžeta finansējums

76 989,00 EUR

Projekta īstenošanas rezultātā tiks: Atjaunots “Daugavpils” un “Mucenieki” aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru inventārs un uzlaboti un VRS atgriešanas un patvēruma lietu jomā iesaistīto amatpersonu darba apstākļi.

FOTO: ES karogs

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Inga Svirska
E-pasts: Inga.Svirska@rs.gov.lv
Tālr.: 67075741