Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Projekta auto

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2021.gada 23.februārī Rīgā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORDE”, par 2 speciāli aprīkotu 5 vietīgu vieglo (Konvoja) automobiļu 4 x 2 (8+1) piegādi par summu 93 114,34 EUR.

Projektu finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris

e-pasta adrese: andris.rijkuris@rs.gov.lv

Tālr.:67075661