Kontakti

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • koordinē grāmatvedības uzskaiti Valsts robežsardzē

  • kārto grāmatvedības uzskaiti

  • sagatavo finanšu pārskatus

  • aprēķina un izmaksā darba samaksu iedalīto finanšu līdzekļu ietvaros

  • veic visu veidu nodokļu aprēķināšanu un pārskaitīšanu

  • nodrošina un veic visu veidu finanšu norēķinu kārtošanu

  • nodrošina pārskatu un datu atbilstību sintētiskās un analītiskās uzskaites datiem

Darbinieki

Zenta Vilciņa

nodaļas vadītāja
zenta.vilcina [at] rs.gov.lv

Žanna Metlāne

vecākā speciāliste
zanna.metlane [at] rs.gov.lv

Ingrīda Krušanova

vecākā speciāliste
ingrida.krusanova [at] rs.gov.lv

Lolita Kuprijanova

vecākā speciāliste
lolita.kuprijanova [at] rs.gov.lv

Janīna Andžāne

speciāliste
janina.andzane [at] rs.gov.lv

Irēna Karpova

speciāliste
irena.karpova [at] rs.gov.lv

Nadežda Pumpa

speciāliste
nadezda.pumpa [at] rs.gov.lv