Kontakti

analytical [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • veic apdraudējuma novērtējumu (operacionālo riska analīzi) valsts robežas drošības un nelegālās imigrācijas jomā

  • veic apdraudējuma novērtējumu (operacionālo riska analīzi) par Valsts robežsardzes kompetencē esošiem noziedzīgiem nodarījumiem

  • koordinē un kontrolē taktiskā riska analīzes veikšanu Valsts robežsardzes struktūrvienībās valsts robežas drošības un nelegālās imigrācijas jomā

  • apkopo informāciju par Valsts robežsardzes robežkontroles un imigrācijas kontroles rezultātiem

  • sagatavo un sniedz priekšlikumus valsts robežas drošības un nelegālās imigrācijas riska novēršanai

  • organizē un veic Valsts robežsardzes struktūrvienību preventīvo brīdināšanu par iespējamo nelikumīgo valsts robežas šķērsošanu vai nelegālo uzturēšanos valstī

  • sagatavo statistisko informāciju un analītiskos materiālus

  • veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Republikas un citu valstu iestādēm, Eiropas Savienības un starptautiskām organizācijām valsts robežas drošības un nelegālās imigrācijas riska analīzes un tā novēršanas jomā

  • nodrošina nepieciešamās informācijas un dokumentu sagatavošanu, kā arī noteikto uzdevumu izpildi EUROSUR ietvaros

Darbinieki

pulkvežleitnants Rolands Vildavs

nodaļas priekšnieks
rolands.vildavs [at] rs.gov.lv

majore Juliana Skangale

galvenā inspektore
juliana.skangale [at] rs.gov.lv

majors Andris Vaivods

galvenais inspektors
andris.vaivods [at] rs.gov.lv

virsleitnants Dmitrijs Semenko

vecākais inspektors
dmitrijs.semenko [at] rs.gov.lv

Vilnis Zagorskis

vecākais referents
vilnis.zagorskis [at] rs.gov.lv