Kontakti

aldis.stanislavskis [at] rs.gov.lv

Darbinieki

majors Aldis Staņislavskis

dienesta priekšnieks
aldis.stanislavskis [at] rs.gov.lv

kapteine Laima Timmermane

galvenā inspektore
laima.timmermane [at] rs.gov.lv

kapteine Marina Upīte

galvenā inspektore
marina.upite [at] rs.gov.lv

kapteine Zane Lele

galvenā inspektore
zane.lele [at] rs.gov.lv

kapteine Inese Logina

galvenā inspektore
inese.logina [at] rs.gov.lv

kapteinis Normunds Mičulis

galvenais inspektors
normunds.miculis [at] rs.gov.lv

virsleitnante Alise Bačuka

galvenā inspektore
alise.bacuka [at] rs.gov.lv

Inese Grīmiņa

lietvede
inese.grimina [at] rs.gov.lv

Nodaļas

VIP Kinoloģijas nodaļa

sergejs.zelenovskis [at] rs.gov.lv

Robežkontroles tehnisko līdzekļu nodaļa

vjaceslavs.krivosejevs [at] rs.gov.lv